Hiểu về tọa độ trên phần mềm Topsolid

–         Tọa độ Decac: xác định tọa độ mà là giá trị tuyệt đối từ nguồn gốc hiện hành, phối hợp hệ thống (X, Y, Z). Dấu phẩy tách biệt các giá trị, giá trị Z là tùy chọn VD: 12,45,21

–         Tọa độ cực: xác định tọa độ cực dài trong mặt XY, góc độ và chiều cao trong Z (chiều dài; góc, z). Chiều cao Z là tùy chọn. Ví dụ: 20; 45,5

–         Tọa độ cầu: xác định tọa độ hình cầu dài trong kế hoạch XY, góc trong XY sau đó ở góc YZ xem các hướng hiện tại (Chiều dài; angle1; angle2). Ví dụ: 5; 45; 30

–         Tọa độ tương đối: xác định tọa độ tương đối so với thời điểm trước đó Ví dụ: 10,10,10

 

 

Hệ tọa độ:

 1.17

Hình 17 Hệ tọa độ trong Topsolid

 

Một hệ tọa độ cho phép thay đổi định hướng quan sát. Ở vị trí mặc định của nó, nó thể hiện định hướng phối hợp hệ thống. Mỗi một phần hệ tọa độ cho phép thực hiện hành động năng động, xem cùng một hướng, trung tâm xoay vòng, xoay quanh trục, dịch…

Ở vị trí mặc định của nó, hệ tọa độ sẽ đưa ra các định hướng của hiện tại, phối hợp hệ thống. Nó được dùng để thao tác quan sát. Nó có phần nhạy cảm, mỗi hành động kích hoạt động được thực hiện: định hướng tức là cùng một hướng, trung phép quay, phép quay dọc theo các trục, các bản dịch.