Hướng dẫn cài đặt Autodesk Maya 2013 có crack bằng hình ảnh

Chạy file Setup.exe lên

Chọn ” Product Information ” điền Serial Number : 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666

Product Key 657E1

Chọn công cụ mà bạn muốn cài đặt

Chọn Install để tiến hành cài đặt , sau khi chạy xong thì tắt đi .

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_8JKg5vWdzo

Trước khi chạy Activate chọn 1 trong 2 cách sau :

a / Tắt kết nối Internet đi

b/ Chạy file Activate , nếu báo lỗi thì tắt đi sau đó mở Activate lại .

Select I have an activation code from Autodesk


Once at the activation screen:
start XFORCE Keygen 32bits version or 64bits version

Click on Mem Patch (you should see successfully patched)

Copy the request code into the keygen and press generate

Now copy the activation code back to the activation screen and click Next
You have a fully registered autodesk pro

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *