Cách 1:

1. Hoàn thành cài đặt phần mềm ALTAIR.HYPERWORKS.V10 bằng cách nhấnsetup.exe như các phần mềm thông dụng khác (lưu ý trong quá trình cài đặt lựa chọnLocal và Complete).

2. Copy file AltairHW90_illmarq.exe trong bộ cài vào thư mục cài đặt (C:\Altair\hw10.0). Nếu trong bộ cài không có file này thì có thể download tại đây.

3. Nhấn chạy file AltairHW90_illmarq.exe trong thư mục cài đặt, xuất hiện cửa sổ như hình vẽ 1, nhấn Look for… tìm đến thư mục cài đặt (C:\Altair\hw10.0), lại nhấn Look for…, trong khung cửa sổ Program Directory xuất hiện đường dẫn đến thư mục cài đặt C:\Altair\hw10.0.

4. Nhấn START sau đó đợi khoảng thời gian 5 phút, đến khi Bà con nhìn thấy cửa sổ thông báo All files seem to be patched. Check BAKs for more như hình 2. Nhấn OK, nếu hoàn thành thì cửa sổ hình 1 sẽ tự đóng lại.

Cách 2:

1. Hoàn thành cài đặt phần mềm ALTAIR.HYPERWORKS.V10 bằng cách nhấnsetup.exe như các phần mềm thông dụng khác (lưu ý trong quá trình cài đặt lựa chọnLocal và Complete)

2. Copy file altair_lic.dat trong thư mục MAGNiTUDE\Altair\hw10.0\security đến thư mục cài đặt C:\Altair\hw10.0\security, đồng thời copy 2 file altair_lm.exe vàlmgrd.exe trong MAGNiTUDE \Altair\hw10.0\security\Win32 đến thư mục cài đặt C:\Altair\hw10.0\security\Win32

3. Dùng phần mềm NotePad hoặc WordPad mở file altair_lic.dat , this_hostchuyển thành tên máy tính của bạn, giá trị khác nhận mặc định

4. Copy file  altair_lic.dat thành một file mới altair_lic.log

5. Từ C:\Altair\hw10.0\security\Win32 mở file lmtools.exe, lựa chọn config services, đặt tên và tìm đường dẫn đến các file như hình vẽ 3

Path to lmgrd.exe file chỉ đến C:\hw10.0\security\win32\lmgrd.exe
Path to license file chỉ đến C:\hw10.0\security\ALTAIR_LIC.DAT
Path to debug log file chỉ đến C:\hw10.0\security\win32\altair_lic.log

6. Lựa chọn Start/Stop/Reread, nhấn Start Server, hiển thị thông báo Server Start Successful là OK

 

Hướng dẫn cài đặt bộ phần mềm HYPERWORKS V10HyperWorksbán đĩa phần mềm HYPERWORKS V10,bẻ khóa phần mềm HYPERWORKS V10,cài phần mềm HYPERWORKS V10 như thế nào,chỉ cách cài phần mềm HYPERWORKS V10,crack phần mềm phần mềm HYPERWORKS V10,download crack phần mềm HYPERWORKS V10,đào tạo phần mềm HYPERWORKS V10,đào tạo phần mềm phần mềm HYPERWORKS V10,file crack phần mềm HYPERWORKS V10,học phần mềm HYPERWORKS V10 hà nội,học phần mềm HYPERWORKS V10 hcm,học phần mềm HYPERWORKS V10 hn,học phần mềm HYPERWORKS V10 hồ chí minh,Hướng dẫn cài phần mềm HYPERWORKS V10,keygen phần mềm HYPERWORKS V10,khắc phục lỗi cài phần mềm HYPERWORKS V10,không cài được phần mềm HYPERWORKS V10,không crack được phần mềm HYPERWORKS V10,không khởi động được phần mềm HYPERWORKS V10,link down phần mềm HYPERWORKS V10,lỗi cài đặt phần mềm HYPERWORKS V10,phần mềm HYPERWORKS V10 full crack,phần mềm HYPERWORKS V10 không chạy,serial phần mềm HYPERWORKS V10,video hướng dẫn cách cài phần mềm HYPERWORKS V10
  Cách 1: 1. Hoàn thành cài đặt phần mềm ALTAIR.HYPERWORKS.V10 bằng cách nhấnsetup.exe như các phần mềm thông dụng khác (lưu ý trong quá trình cài đặt lựa chọnLocal và Complete). 2. Copy file AltairHW90_illmarq.exe trong bộ cài vào thư mục cài đặt (C:\Altair\hw10.0). Nếu trong bộ cài không có file này thì có thể download tại đây. 3. Nhấn chạy...