Hướng dẫn | Đào tạo | Đánh giá phần mềm kỹ thuật

Phân tích đánh giá phần mềm kỹ thuật chuyên sâu

Hướng dẫn cài đặt Cimatron E9 không bị đen màn hình

 

cropped-download-solidworks-20131

Capture.PNG

B1:
Copy CRACK vào thư muc Cimatron (tạo mới) ổ C (Mình cài CIM vào thư mục này)
B2:
open with E9.lic bang wordpad/notepad (a)
- Chạy GetEthernetId Copy ID thay thế tất cả vị trí 0013d4da223b (Ctrl+H)

Capture.PNG

- rồi save lại.
- Chạy file lic.bat
B3:CàiLicence Server với E9.lic (Nếu mình không nói gì thì các bạn cứ nhấn Next nhé)
Click setup trong thư mục Licence Server
Click Browse chọn đường dẫn đến E9.lic

Capture2.PNG

B4:Vao Disk1 cài Cimatron 9.0 Official vơi E9.lic.

Capture8.PNG

Nhấn Next và ngồi chờ cũng khá lâu đấy.

Capture6.PNG

B5:
Vao menu Start, kick chuot phai vao Cimtron E9/Cimtron E9 >> Properties >> Find Target
Copy đè *****/CimPdmClientLayer.dll vao thu muc do.
B6: Vào menu Start, chay CimtronE License Server/FLexlm utilities
Chọn tab Config Services
Browse 1 >> C:\FLEXlm\Lmgrd.exe Chon Lmgrd.exe
Browse 2 >> C:\FLEXlm\E9.lic Chon E9.lic
Browse 3 >> C:\FLEXlm\123 danh 123 bat ky
Sau đó click Save Service

Capture1.PNG

Chọn tab start/stop/Reread click Start Server

Capture11.PNG

 

Tag:

  • huong dan cai cimatron e9
  • phan mem cimatron 8 5

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>