Hướng dẫn cài đặt crack hình ảnh chi tiết CorelDRAW Graphics Suite X6 trên window7 32bit/64bit

Tiến hành cài đặt như hướng dẫn.

 

5-3-2013 4-33-17 PMcorelx6 5-3-2013 4-34-04 PMcorelx6

 

Nhấp chọn như mũi tên, Ihave a license key.

5-3-2013 4-34-57 PMcorelx6

 

 

Mở file keygen để xuất key.
5-3-2013 4-35-45 PMcorelx6 5-3-2013 4-36-28 PMcorelx6 5-3-2013 4-37-13 PMcorelx6 5-3-2013 4-38-07 PMcorelx6 5-3-2013 4-39-42 PMcorelx6 5-3-2013 4-40-08 PMcorelx6 5-3-2013 4-41-42 PMcorelx6 5-3-2013 4-43-13 PMcorelx6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *