Hướng dẫn cài đặt crack hình ảnh chi tiết MSC Patran 2011 trên window7 32bit/64bit

Cài đặt xong phần mềm rôi tiến hành crack như bên dưới. Cài đặt phần mềm này cũng không khó lắm, bạn chú ý hình để cài đặt thành công.

 

5-3-2013 4-51-44 PMpatran 5-3-2013 4-52-43 PMpatran 5-3-2013 4-54-06 PMpatran(doi path) 5-3-2013 4-55-04 PMpatran 5-3-2013 4-56-14 PMpatran 5-3-2013 4-57-41 PMpatran 5-3-2013 4-59-59 PMpatran 5-3-2013 5-00-32 PMpatran 5-3-2013 5-01-26 PMpatran 5-3-2013 5-03-02 PMpatran 5-3-2013 5-03-42 PMpatran 5-3-2013 5-04-39 PMpatran 5-3-2013 5-05-37 PMpatran 5-3-2013 5-06-00 PMpatran 5-3-2013 5-06-34 PM 5-3-2013 5-08-58 PMpatran 5-3-2013 5-09-58 PMpatran 5-3-2013 5-10-26 PMpatran 5-3-2013 5-10-52 PMpatran 5-3-2013 5-14-23 PMpatran

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *