Hướng dẫn cài đặt phần mềm Delcam Artcam 2010

 

Sau khi download đầy đủ về, giải nén , ta sẽ có 1 file iso tên là: “ArtCAM 2010 SP4.iso”2 -Dùng 1 phần mềm có chức năng tạo ổ ảo trên file iso như UltraIso v.v.. hoặc có thể giải nén thêm 1 lần nữa bằng Winrar!Tiến hành cài đặt bằng cách thực thi file “Setup.exe” ngay trên thư mục gốc.


Đến phần cài đặt trình điều khiển Sentinel. Chọn Custom setup ,  sau đó next  cho đến khi cài xong!

Chép 2 file “dcam.paf” và “delcam.reg” trong thư mục “PM2011” trong thư mục gốc vào thư mục “C:dcamconfigpass…” (Tạo thư mục trên C: rồi mới chép )

Chạy file “delcam.reg” bấm “yes” nếu win hỏi!

Copy thư mục “”64_bit MultiKey” và file “Driver Signature Enforcement Overrider.exe” trong “IsoPM2011” vào thư mục “C:dcam”

Chạy file “C:dcamDriver Signature Enforcement Overrider.exe” nhấn “Next” và “Yes”

Tại cửa sổ của chương trình Driver Signature Enforcement Overrider, chọn “Enable Test Mode” và nhấn “Next”, không khởi động lại cho dù có yêu cầu.

Tại cửa sổ của chương trình Driver Signature Enforcement Overrider, chọn “Sign a System File” và nhấn “Next”

nó sẽ hiện ra cửa sổ “Insert filename”. 

Nếu xử dụng XP 64bit các bác thêm vào: (không có dấu “”)
“C:dcam64_bit MultiKeyXPMultiKey.sys”

Nếu xử dụng Vista 64bit các bác thêm vào: (không có dấu “”)
“C:dcam64_bit MultiKeyVistaMultiKey.sys”

Nếu xử dụng Win7 64bit các bác thêm vào: (không có dấu “”)
“C:dcam64_bit MultiKeyWin7MultiKey.sys”

Nếu được yêu cầu khởi động lại, đừng khởi động.

Cũng Tại cửa sổ của chương trình Driver Signature Enforcement Overrider, chọn “exit” và nhấn “Next”. (Thoát hoàn toàn chương trình Driver Signature Enforcement Overrider)

Download file “RemoveWatermarkX64.exe” trên internet (google) hoặc tại linkhttp://deepxw.blogspot.com/2008/12/r…-20081210.html.

Chạy file “RemoveWatermarkX64.exe” , nhận “y” khi được hỏi. (apply this patch) ,  không được khởi động lại.

Copy “Patch_2010ArtCAM2010timepatch.exe” tới thư mục “C:Program Files (x86)ArtCAM 2010Exec” …

Chạy “ArtCAM2010timepatch.exe” và apply patch (Chú ý là bước này phải patch đến 3 bước nhé, bấm next nó báo xong phải next tiếp cho đến hết các step) 

Copy “Patch_2010Wizards_timepatcher.exe” to “C:Program Files (x86)ArtCAM 2010ExecWizardsExec” …

Chạy “Wizards_timepatcher.exe” và apply patch.

Restart và welcome Artcam 2010 

Tài liệu tự học Delcam cơ bản và nâng cao
Khóa học Delcam cho người đi làm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *