Hướng dẫn cài đặt Solid Edge 18

Solid Edge 18 là một chương trình cơ khí chuyên thiết kế và mô phỏng chi tiết. Cách cài đặt ban đầu tương tự như những chương trình thông thường khác, nhưng bước sau cùng là chép file để bẻ khóa hoàn thành bước cài đặt.

Sau khi đưa đĩa cài đặt vào ổ đĩa, nhấp phải lên nút Start trong màn hình Desktop và chọn Explode. Cửa sổ Desktop xuất hiện, trong khung bên trái nhấp đúp vào ổ đĩa F.

Trong khung bên phải nhấp đúp vào Autorun tiến hành cài đặt.

Cửa sổ Solid Edge Setup xuất hiện, nhấp nút Solid Edge cài đặt chương trình.

Hộp thoại InstallShield Wizard xuất hiện, các bước chuẩn bị cài đặt được thực hiện.

Cửa sổ thay đổi với các mục chọn mới. Chọn mục I accept the terms in the license agreement đăng ký sử dụng. Ví dụ: Nhập tên vào mục User name: PHONG, tổ chức Organization: HALA. Chương trình được cài đặt tại ổ đĩa C, hoặc bạn có thể cài đặt ở vị trí khác bằng cách nhấp nút Browse. Nhấp nút Space kiểm tra khoảng trống của ổ đĩa.

Chương trình cài chiếm 1213MB, ổ đĩa C đủ khoảng trống để cài chương trình. Nhấp Close đóng hộp thoại.

Cửa sổ InstallShield Wizard xuất hiện trở lại, nhấp nút Install tiến hành cài đặt.

Tại thanh Status các file dùng chạy chương trình được chép, quá trình này thường mất nhiều thời gian.

Sau khi chép tất cả các file, cửa sổ thay đổi như hình nhấp nút Finish kết thúc việc cài đặt chương trình.

Trong vùng làm việc, biểu tượng của chương trình Solid Edge 18 được tạo, nhấp đúp vào biểu tượng này.

Cửa sổ Solid Edge Licensing xuất hiện dùng khai báo sử dụng với nhà sản xuất. Có hai nút dùng khai báo license. Nhấp nút Click here to enter your license information once you have obtained it.

Cửa sổ Solid Edge License Utility xuất hiện, có hai cách khai báo license. Cách thứ nhất, nhấp nút License Keys… và nhập trực tiếp số Serial vào trong cửa sổ được mở. Cách thứ hai, nhấp nút Browse

Cửa sổ Open xuất hiện, chỉ đường dẫn đến file crack (có trong đĩa cài đặt) tại mục Look in. Trong khung phía dưới nhấp chọn file Selicense, nhấp Open mở file.

Cửa sổ Solid Edge License Utility xuất hiện trở lại, đường dẫn được thiết lập tại mục License file, nhấp OK chấp nhận.

Việc cài đặt chương trình được hoàn tất, nhấp đúp vào biểu tượng của chương trình trên màn hình Desktop. Chương trình được khởi động với một giao diện ngoài khác với các phiên bản trước.

Giao diện chính của chương trình được khởi động, có thể khởi động một trong các trình thiết kế, hàn, lắp ráp, tấm kim loại, bản vẽ kĩ thuật. Chương trình đến đây có thể sử dụng được, nhấp nút Close đóng hộp thoại.

Trở lại cửa sổ Solid Edge Setup, nhấp nút Other Solid Edge Products cài đặt các ứng dụng khác của chương trình.

Cửa sổ thay đổi với các mục cài đặt khác, nhấp nút Standard Parts.

Tiếp tục nhấp nút Standard Parts Free Content cài đặt các bộ phận thiết kế mẫu.

Hộp thoại InstallShield Wizard xuất hiện, các bước chuẩn bị cài đặt được thực hiện.

Cửa sổ thay đổi sau khi thực hiện bước 1, nhấp Next tiếp tục.

Chọn tùy chọn I accept the terms in the license agreement chấp nhận, nhấp Next > tiếp tục.

Nhập tên vào mục User Name: PHONG, nhập tên tổ chức sử dụng Organization: HALA.

Nhấp Next tiếp tục. Chọn biểu tượng như trong hộp thoại. Nhấp Next > tiếp tục.

Nhấp Install tiến hành việc cài đặt.

Tại thanh Status thấy các file được cập nhật.

Sau khi thực hiện xong, nhấp Finish kết thúc việc cài đặt. Thay thế đĩa cài đặt 1 bằng đĩa cài đặt 2. Gọi lên cửa sổ dùng cài đặt.

Nhấp nút Mold Design > Mold Tooling cài các công cụ hỗ trợ trong chương trình.

Hộp thoại InstallShield Wizard xuất hiện, các bước chuẩn bị cài đặt được thực hiện, nhấp Next tiếp tục.

Chọn tùy chọn I accept the terms in the license agreement chấp nhận, nhấp Next > tiếp tục.

Nhập tên vào mục User Name: PHONG, nhập tên tổ chức sử dụng Organization: HALA. Nhấp Next tiếp tục.

Chỉ đường dẫn lưu file cài đặt tại mục Folder name như trong hộp thoại. Nhấp nút Next > tiếp tục.

Nhấp nút Install tiến hành cài đặt.

Các file được chép vào vùng thư mục cài đặt, nhấp Finish kết thúc.

Thay thế đĩa cài đặt 2 bằng đĩa cài đặt 3. Gọi lên cửa sổ dùng cài đặt. Nhấp nút Mold Design > Electrode Design.

Hộp thoại InstallShield Wizard xuất hiện, các bước chuẩn bị cài đặt được thực hiện, nhấp Next tiếp tục.

Chọn tùy chọn I accept the terms in the license agreement chấp nhận, nhấp Next tiếp tục.

Nhập tên vào mục User Name: PHONG, nhập tên tổ chức sử dụng Organization: HALA. Nhấp Next tiếp tục. Chỉ đường dẫn lưu file cài đặt tại mục Folder name như trong hộp thoại. Nhấp nút Next tiếp tục.

Nhấp nút Install tiến hành cài đặt. Các file được chép vào vùng thư mục cài đặt, nhấp Finish kết thúc.

Trở về cửa sổ cài đặt, nhấp nút Tool > Data Migration Component.

Hộp thoại InstallShield Wizard xuất hiện, các bước chuẩn bị cài đặt được thực hiện, nhấp Next tiếp tục. Cửa sổ thay đổi, chọn Install Mechanical Desktop Component cài đặt các thành phần của Mechanical Desktop.

Nhấp Next tiếp tục, chọn Mechanical Desktop Version 6 dùng phiên bản cũ.

Nhập tên vào mục User Name: PHONG, nhập tên tổ chức sử dụng Organization: HALA. Nhấp Next tiếp tục. Chỉ đường dẫn lưu file cài đặt tại mục Folder name như trong hộp thoại. Nhấp Next tiếp tục.

Nhấp nút Install tiến hành cài đặt. Các file được chép vào vùng thư mục cài đặt, nhấp Finish kết thúc.

Thực hiện việc cài đặt tương tự các nút lệnh trước. Trong cửa sổ Custom Setup, chọn các mục như trong khung dưới. Nhấp nút Space kiểm tra khoảng trống ổ đĩa còn đủ cho việc cài đặt.

Nhấp OK đóng cửa sổ. Cửa sổ chính xuất hiện trở lại, nhấp nút Next > tiếp tục. Nhấp Finish kết thúc việc cài đặt.

Nguồn: http://www.stkbook.com

 

 

 

 

Leave a Reply