Hướng dẫn cố định chi tiết cùng khối trong catia.

Phần này giới thiệu cách cố định hai chi tiết cùng nhau trong một khối.

  1. Mở File Fix.CATProduct trong document.
  2. Nháy chuột vào biểu tượng FỉX Together, Yêu cầu này cũng có giá trị khi bạn vào Insert.
  3. Lựa chọn CRIC_FRAME.
  4. Lựa chọn tiếp CRIC_BRANCH_3. Bạn cũng có thể lựa chọn chúng trên cây thuyết minh.

 

catia 13.1

5. Hộp thoại Fix Together xuât hiện . Các chi tiết lựa chọn hợp thành một khối

catia 13.2

  1. Đánh tên mới vào phần vừa khởi tạo Name, ví dụ ở đây bạn đánh tên là FT1.
  2. Nháy OK xác định hoàn thành công việc.

Chú ý: Khi bạn muốn di chuyển một trong số chúng thì cũng có nghĩa bạn đã di chuyển cả khối sau khi thực hiện lệnh trên do trên cây thuyết minh có thêm.

catia13.3