Hướng dẫn đo kích thước chi tiết trong môi trường lắp ghép Catia

Lệnh này cho phép đo các giá trị về khoảng cách và góc giữa các đặc tính hình học và điểm.

  1. Mở         các Flie ATOMIZER.model, BODY1.model, BODY2.model, LOCK.model,NOZZLE1.model,NOZZLE2.model,REGULATION_COMMAND.m odel, REGULATOR.model, TRIGGER.model and VALVE.model trong Document.Việc mở các ví dụ trên bằng cách bạn hãy đánh tên của chúng vào phần Search.
  2. Nhấn chuột vào biểu tượng Measure Between. Hoặc bạn cũng có thể lựa chọn vào Analyze-> Measure Between. Khi đó hộp thoại xuât hiện.

catia17.1
 

  1. Trong     Measure Between nó luôn mặc định một hệ trục toạ độ cố định. Bạn hãy nháy chuột vào vị trí điểm muốn đo trên chi tiết. Khi đó giá trị về khoảng cách và góc sẽ xuât hiện trên màn hình.
  2. Tuy nhiên cũng nên lưu ý trên hộp thoại có 3 biểu tượng cho bạn lựa chọn tương ứng với chúng là:

 

catia17.2

Tức:

catia17.3

 

  1. Như vậy ví dụ nếu bạn mở File BODY1.model.

 

catia17.4

  1. Khi bạn nhấn vào biểu tượng Measure Between, đồng thời lựa chọn điểm cần đo. ví dụ như một điểm trên màn hình. Khi đó bạn thu được kết quả.

 

catia17.5

  1. Hoặc bạn có kết quả.

 

catia17.6

Tương ứng với lựa chọn.

catia17.7