Hướng dẫn gia công khắc chữ trong mastercam

Toolpth path, Engraving.

Chọn chữ gia công

c 1
[adrotate banner=”3″] Toolpath parameters. Chọn dao, tốc độ tiến dao và tốc độ trục chính

c 2

Engraving parameters :Khoảng cách lùi dao và độ sâu cần đạt tới.

c 3

Depth cuts: Chiều sâu cắt

c 4

# of cuts : Số lần cắt để đạt đủ độ sâu

Equal depth cuts:Chiều sâu cắt của các bước bằng nhau

Constant volume depth cuts : Thể tích của mỗi bước cắt không đổi

Roughing/Finishing: Gia công thô và tinh.

Enteron: Vị trí xuống dao.

Stepover distance : khoảng cách giữa các bước đường chạy dao

Tolerence : dung sai

Smooth contour : chuyển tiếp giữa các đường cắt mịn màng
[adrotate banner=”4″]

c 5 c 6

Kết quả sau gia công

c 7