Hướng dẫn hiển thị các hình ảnh trong bản vẽ Revit được liên kết

  • Trước tiên ta mở chương trình Autodesk Revit MEP 2014, click đúp chuột vào Template (tùy thuộc vào hệ thống bạn muốn tạo) mở ra giao diện làm việc.

Vì ở đây tôi chọn Machenical Template nên ta có giao diện

tempa 1

  • Tiếp theo mở file Revit :

Vào Insert > chọn Link Revit  mở hộp thoại chọn file Revit

tempa 2

Trong Positioning chọn Origin to Origin, sau đó chọn OK.

Ở đây ta thấy các bản vẽ không hề có hình ảnh mà chỉ có hệ thống đường lưới Grid và bản vẽ 3D trống. Bây giờ ta chọn lệnh hiển thị các hình ảnh này.

tempa 3

  • Bước tiếp theo vào View > Visibility/Graphics  hiển thị hộp thoại

tempa 4

  • Chọn tab Revit Links > By Host View của Project 1.rvt

tempa 5

  • Hộp thoại RVT Link Display Settings hiển thị

tempa 6

  • Tick vào ô vuông Custom, sau đó chọn tab Import Categories, ở mục Import categories chọn Custom > tick vào Floor Plan-Level1 (là bản vẽ đang hiển thị)

tempa 7

Nhấp vào biểu tượng dấu thập mở mục Visibility của FloorPlan Level 1 > bỏ tick ở ô S-Grid, sau đó chọn OK, chọn tiếp OK

tempa 8

Ta có bản vẽ hiển thị trên cửa sổ làm việc

tempa 9

Tương tự với các bản vẽ hình chiếu đứng Elevations và bản vẽ mô hình 3D ta có bản vẽ hình chiếu đứng dự án đang làm việc:

tempa 10

 

Một số tài liệu bạn có thể tham khảo:

menu
menu