Hướng Dẫn Học Catia

CATIA (Computer Aided Three Dimensional Interactive Application, nghĩa là Xử lý tương tác trong không gian ba chiều có sự hỗ trợ của máy tính là một bộ phần mềm thương mại phức hợp CAD/CAM/CAE được Dassault Systemes (một công ty của Pháp) phát triển và IBMphân phối trên toàn thế giới. Catia được viết bằng ngôn ngữ lập trình C++. Catia là viên đá nền tảng đầu tiên của bộ phần mềm quản lý toàn bộ 1 chu trình sản phẩm của Dassault.
hoccatia4

Catia được chia làm 3 cấp độ:
P1 (Platform 1): bao gồm những modul hỗ trợ thiết kế
P2 (Platform 2): bao gồm modul hỗ trợ thiết kế và phân tích, mô phỏng.
P3 (Platform 3): bao gồm những modul trong P2 và những modul phân tích chính xác trong công nghiệp nặng như hàng không, ôto…
Hiện nay phiên bản mới nhất của Catia V5 là bản V5R20

Download tài liệu:
http://www.mediafire.com/view/844ylvl9v6b4t98/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_s%E1%BB%AD_d%E1%BB%A5ng_ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m_CAITA_-_Tr%C6%B0%C6%A1ng_T%E1%BA%A5t_T%C3%A0i.pdf