Hướng dẫn lập trình gia công mặt phẳng bằng Catia.

Click nút Facing Operation ICon. Hộp thoại hiện ra. Click Tab Geometry .

mphang cati 1

– Offset on top: Offset từ mặt phẳng top (là mặt phẳng trên cùng của phôi).

– Offset on Contour: Offset từ đường Contour xác định ra mặt face cần gia công.

– Offset on Bottom: Mặt phẳng chi tiết cần được gia công, sẽ Offset mặt lựa chọn này.

2. Trong  xác định các thông số sau:

– Kiểu Toolpath theo One Way: Các pass liên tiếp sẽ được cắt theo chỉ một hướng; Inward helical; Back & Forth.

mphang cati 2

– Các mũi tên màu xanh trên hình trên để định nghĩa trục thẳng đứng của dụng cụ cắt và định nghĩa ra hướng cắt. Khi Click mũi tên định hướng cắt thì một hộp thoại hiện ra để định ra hướng cắt theo các chiều khác nhau, song song trục X, Y hoặc cắt theo chiều bất kỳ tuỳ ta lựa chọn và nhập thông số I, J, K.

– Machining:

mphang cati 3

 

 

Type of Contour: Kiểu đường Toolpath khi chuyển động trên các góc.

mphang cati 4

– Radial: Trong End of Path có các lựa chọn sau:

+ In : Các đường tâm dao sẽ chỉ ở trong vùng Contour định ra vùng cắt.

+ Out : Các đường tâm dao tại các điểm cuối của một pass sẽ ở bên ngoài vùng cắt với khoảng cách là Tool Side approach clearance   được nhập.

– Finishing: Tương tự.

– Trong Tab này không có HSM.

menu
menu