Hướng dẫn sử dụng các tính năng lệnh networs trong Jdpaint

Giữ nguyên các đường vừa vẽ ta sẽ dùng lệnh spline 3D để nối các đường này, và thực hành cho lệnh Networks.

Lệnh networs yêu cầu

Các đường theo phương U

Các đường theo phương V

Nối 3 đỉnh ở dưới.

lenh net 1

 

Nối 3 điểm ở giữa.

lenh net 2

Nối 3 điểm ở cuối.

lenh net 3

Chọn lệnh networks.

Chọn 3 đường theo phương U

lenh net 4

Rồi nhấp chọn qua ô thứ 2 là tiết diện cho phương V.

Chọn lần lượt các đường ngang, lúc này tương ứng với mỗi đường được chọn ta sẽ có mặt nối.

lenh net 5

Kết quả.

lenh net 6