Hướng dẫn sử dụng lệnh Create extruded surfaces (kéo dài bề mặt) trong Catia

  1. Mở File Extrudel.CATParttrong document.
  2. Nhấn chuột vào biểu tượng ExtrudeKhi đó hộp thoại Extrude xuất hiện.

 

catia 3.1 catia 3.2

  1. Lựa chọn biên dạng bề mặt cần kéo dài. ở đây ban đầu chỉ là một đường cong bất kỳ.

catia 3.3

 

Lựa chọn tiếp mặt phẳng làm mặt phẳng dẫn hướng cho biên dạng bề mặt trên.

  1. Nhập giá trị về kích thước bề mặt muốn khởi tạo ví dụ bạn nhập giá trị 20mm.

5 Bạn cũng có thể cho kích thước của bề mặt rộng theo hai hướng.

catia 3.4

6. Kích OK xác định hoàn thành công việc. Khi đó bạn thu được kết quả.

catia 3.5