Hướng dẫn tạo chu trình gia công ren Tarô đảo chiều bằng Catia

Tương tự như chu trình Tarô trên tuy nhiên tại Machining Strategy ICon Tap có sự khác nhau:

chieu 1

– Mã NC như sau:

chieu 2