Hướng dẫn tạo chu trình gia công thô với Sweep Roughing trong Catia

Sweep Roughing là 1 chu trình cho phép gia công thô chi tiết Part bởi mặt phẳng Planes thẳng đứng Vertical.

1. Chọn Sweep Roughing ICon. Hộp thoại xuất hiện:

 • Geometry : Định nghĩa thông số hình học cho chu trình gia công.


sw catia 1– Part:
Vùng màu đỏ, để chọn các bề mặt Face (Right Click và chọn trong Menu ngữ cảnh) hoặc chọn toàn bộ chi tiết để gia công (Click và chọn luôn chi tiết trong màn hình đồ hoạ). Part này có thể được Offset on part:imm.- Mỗi vùng màu đỏ trên ICon động trong hình trên có thể Click rồi chọn trực tiếp hoặc Right Click vào nó và chọn các công cụ trong Menu ngữ cảnh hiện ra.

– Part Avoid: Vùng tương tự như Check, là vùng mà khi gia công sẽ cần tránh.

– Top/Down: Định nghĩa các mặt phẳng cao nhất và thấp nhất. Các mặt phẳng này sẽ định ra vùng dao sẽ gia công chi tiết. Nếu vùng nào của chi tiết nằm ngoài vùng này thì sẽ không gia công.

– Check: Định nghĩa vùng kiểm tra. Là vùng dao sẽ tránh không đụng vào.

– Limiting Contour: Định nghĩa giới hạn gia công bên ngoài của chi tiết. Cũng có thể kích hoạt công cụ Part Autolimit và các Contour giới hạn riêng lẻ hoặc cùng nhau để định nghĩa vùng muốn gia công. Trong hình sau đây, đường màu xanh là các cạnh của chi tiết, chi tiết Part màu vàng trong vùng sẽ được gia công, đường Line màu đen là Limitting Contour.

sw catia 2

– Nếu sử dụng Part Autolimit, tất cả Part sẽ được gia công. Nếu bạn kích hoạt Part Autolimit, dụng cụ cắt sẽ không vượt qua phạm vi các cạnh của Part.

– Nếu sử dụng Limitting Contour, chỉ có vùng bên trong Limitting Contour mới được gia công. Nếu muốn gia công ở vùng ngoài Limitting Contour. Chọn Outside trong Box Side to machine.

sw catia 3

 

– Stop Position: Vị trí Toolpath so với Limitting Contour. Gồm On, Inside, Outside. Có thể thấy qua hình sau:

sw catia 4

– Offset: Limitting Contour sẽ được OffsetToolpath sẽ tính toán theo vùng Contour được Offset.

 •  Machining Parameter Strategy: Định nghĩa các thông số công nghệ.
 • sw catia 5
 • – Machining Tab:sw catia 6

   

  Toolpath Style:sw catia 7

   

  + Zig-Zag: Toolpath sẽ đi theo đường zig-zag về 2 phía. Pass nọ nối tiếp pass kia. Như trên 3 hình trên của Roughing Style.

  + One-Way Next: Toolpath luôn theo 1 hướng. Sau khi ở cuối của Pass này thì sẽ nhấc dao nhảy đến đầu của Pass tiếp theo (đầu của Pass tiếp theo cùng hướng với đầu của Pass trước đó).

  + One-way same: Toolpath sẽ luôn đi theo 1 hướng. Khi ở cuối của Pass này, dao nhấc lên và di chuyển về đầu của pass này, sau đó dịch dao đến đầu của Pass tiếp theo.

  – Radial:

  sw catia 8

  + Max. distance between pass: Khoảng cách lớn nhất giữa các Pass .

 • sw catia 9
 •  

  + Stepoverside: Left/Right: Hướng bắt đầu gia công bên trái hay bên phải của Toolpath.

  catia 10

  – Axial Tab:Định nghĩa độ sâu ăn dao của mỗi lớp cắt.

   

   sw catia 11

  c.  Macros:  Định nghĩa di chuyển dao theo Macro.

 • sw catia 12