Hướng dẫn tạo chu trình khoan lỗ sâu trong Catia

Khi khoan thì chu trình phải thực hiện nhiều lần ăn dao-rút dao cho đến khi khoan hết lỗ. Mỗi lần Cut thì dao sẽ rút lên trên cùng khoảng an toàn đầu tiên rồi sau đó lại tiếp tục di chuyển dao đến khoảng ăn dao an toàn của lần ăn dao tiếp theo với tốc độ giới hạn Rapid và tiếp tục ăn dao như bình thường. Chu trình này khá mất nhiều thời gian cho các lần rút dao lên điểm an toàn trên cùng sau đó lại đâm dao xuống thực hiện lần Cut tiếp theo.

1. Click nút Drilling Deep Hole. Hộp thoại hiện ra:

– Chọn thông số hình học tương tự như các chu trình khoan khác.

2. Chọn Machining Strategy ICon  để nhập các thông số gia công:

– Nhập khoảng Approach clearance; chọn kiểu chiều sâu Depth Mode; Nhập khoảng cách dao sẽ vượt quá Breakthrough Distance; Nhập chiều sâu lớn nhất của mỗi lần Cut Maximum depth of cut (Dc); Nhập khoảng Retract Offset (Oc) là khoảng an toàn của dao so với chiều sâu lần Cut dao trước trước khi tiếp tục lần Cut tiếp theo; Nhập sự giảm bớt tỷ lệ Decrement rate và sự giảm bớt giới hạn Decrement limit; Chọn kiểu dừng dao Dwell mode như trong hình sau:

sau 1

– Trong Toolpath của kiểu chu trình khoan sâu này, sự chuyển động của dụng cụ cắt như sau:

+ Di chuyển theo tốc độ gia công F từ 1 đến 2.

+ Dừng lại Dwell.

+ Rút dao với tốc độ Retract từ 2 đến 3.

+ Di chuyển với tốc độ giới hạn Rapid từ 3 đến 4.

+ Di chuyển với tốc độ gia công F từ 4 đến 5.

+ Dừng lại Dwell.

+ Rút dao với tốc độ Retract từ 5 đến 6.

+ Di chuyển với tốc độ giới hạn Rapid từ 6 đến 7.

+ Di chuyển với tốc độ gia công F từ 7 đến 8.

+ Rút dao với tốc độ Retract từ 8 đến 9.

– Mối quan hệ giữa các khoảng cách như sau:

Distance (1,2) = A + Dc

Distance (3,4) = A + Dc – Or

Distance (4,5) = Or + Dc*(1 – decrement rate)

Distance (7,8) = Or + Dc*(1 – 2*decrement rate).

 

3. Chọn Feeds and Speeds Tab Page  để nhập các thông số chế độ cắt F  và tốc độ trục chính Spindle Speeds cho chu trình.

4. Tạo các thông số khác.

5. Click Ok để hoàn thành việc tạo chu trình gia công.

Output như sau:

sau 2