Hướng dẫn tạo chu trình phay theo đường Curve cho trước bằng phần mềm Catia

1. Click nút Curve Following ICon. Hộp thoại hiện ra.

– Để tạo chu trình phay theo đưòng Curve cần phải định nghĩa thông số sau:

– Geometry : Thông số hình học.

cuve 1

Click vào đường màu đỏ để chọn Curve cần tạo đường chạy dao. Click đúp vào Text 0mm để nhập chiều sâu (-) hoặc độ nâng (+) so với đường Curve của rãnh Curve cần tạo. Có thể xác định hướng chạy dao theo đường Curve bằng cách thay đổi mũi tên màu đỏ trên đường Curve được chọn để thay đổi chiều phay.

– Tool : Thông số dụng cụ cắt.

– Machining Strategy : Thông số chế độ cắt.

+ Machining Parameters Tab Pages:
cuve 2

* Toolpath Style: Tạo kiểu đường Toolpath theo kiểu cắt Zig-Zag 2 chiều dọc theo Curve hay là kiểu cắt 1 chiều One Way.

– Feedrates and Spindle Speeds : Thông số chế độ chạy dao và tốc độ trục chính.

– Macros (Transition Paths) : Tạo các Macros chuyển tiếp đường chạy dao.

2. Click đường Curve dẫn hướng trong ICon động, sau đó chọn đường Curve trong màn hình đồ hoạ.

3. Nếu cần, thiết lập khoảng Offset trên đường dẫn.

4. Xác lập các thông số máy gia công và thông số chế độ cắt t.

5. Xác lập thông số chế độ cắt F, S.

6. Kiểm tra chu trình bằng Replaying the Toolpath.

7. Click Ok để hoàn thành chu trình.

cuve 3