Hướng dẫn tạo đường dẫn lấy các chi tiết trong môi trường lắp ráp Catia

  1. Bạn cần phải đặt lại đường dẫn tới các bản vẽ có sẵn trong chương trình. Để dễ dàng hơn trong công việc hãy sử dụng Linked Document Localization.
  2. Trước tiên vào Tools->Options.. sau đó trong General vào tiếp thanh Document.

p ct 4

  1. Sau khi vào tới đây bạn có thể thực hiện một số thao tác lệnh. Tuy nhiên khi lưu giữ bản vẽ CAT.Part bạn không được làm biến đổi bản vẽ .asm gốc.