Hướng dẫn tạo mặt phân khuôn với Catia

 1. Mở file Tel.CATPart trong thư mục Samples. Điều đó sẽ giúp mở ra một góc nhìn mới.
 2. Chọn PartBody trên cây thuyết minh và copy nó .
 3. Chọn Part trong góc nhìn MoldedPart và sử dụng chức năng Paste special trong menu ngữ cũnh .
 4. Chọn AsResultWithLink trong hộp thoại và kích chuột vào Apply. Điều này đảm bẳo rằng nếu chi tiết khuôn ban đầu mà bị sửa thô chi tiết trong MoldedPart cũng sẽ được sửa.

catia20.1

 

 1. Bây giờ bạn có thể thực hiện thao tác tăng giảm tỷ lệ để tính toán độ co ngót.
 2. Tới workbench PartDesign bằng cách vào Start>Mechanical Design>Part Design.
 3. Chọn Geometry_of_Phone_Reference_PartBody trên cây thuyết minh và chọn Define In.
 4. Work Object trong menu ngữ cảnh.
 5. Kích chuột vào biểu tượng scaling. Hệ số co rút
 6. Nhập giá trị tỷ lệ là 1.03 và chọn mặt xy trên cây như tham khảo và nhấn nút OK.

catia20.2

 

 1. Lắp lại công việc này đối với mặt yz và zx với các giá trị tỷ lệ khác nhau.
 2. Bây giờ cần xác định hướng rút khuôn .
 3. Chọn View>Render style…> Customize view và tích vào Materials trong hộp thoại và nhấn OK.
 4. Kéo lên trên chi tiết.

 

catia20.3

 1. Kích chuột vào biểu tượng Draft analysis(phân tích sơ đồ thiết kế)

Chi tiết trong góc nhìn bây giờ có màu xanh lá cây cho bạn biết rằng bạn đã chọn hướng rút khuôn sang phải với hệ trục. Hướng rút khuôn sẽ là hướng Z.

 

catia20.4

 1. Vào workbench Generative Shape Design với Start > Shape > Generative Shape Design.
 2. Một open body (phần vẽ thêm) đó được tạo ra. Sửa các thuộc tính của nó và đặt tên cho nó là PartingBody.
 3. Kích chuột vào biểu tượng Join,
 4. Chọn tât cả các cạnh dưới của chi tiết.
 5. Nhấn OK trong hộp thoại để xác nhận lại hành động.
 6. Chọn new join trên cây thuyết minh.
 7. Sử dụng menu ngữ cảnh để mở các thuộc tính của nó và gọi nó là PartingLine.

catia20.5


 

 1. Bây giờ bạn cần điền đầy vào lỗ trên chi tiết.
 2. Thực hiện thao tác Join trên đường cong xung quanh lỗ và nhấn OK trong hộp thoại .

 

catia20.6

 1. Kích chuột vào biểu tượng Fili (điền đầy)
 2. Chọn Join.2 trên cây thuyết minh. Nhấn OK trong hộp thoại.
 3. Lỗ đó được điền đầy.

 

catia20.7

 1. Việc tiếp theo mà bạn phải làm là tạo bề mặt chi tiết.
 2. Chọn biểu tượng Sweep[dụi)
 3. Chọn nút kiểu Line Profile trong hộp thoại.
 4. Chọn With reference surface cho Subtype.
 5. Chọn PartingLine trên cây thuyết minh cho guide curve(đường cong hướng dẫn ).
 6. Chọn mặt xy trên cây thuyết minh cho Reference surface.
 7. Nhập giá trị 20 mm cho Length 1.
 8. Kích chuột vào hộp thoại Angle để kích hoạt cho nút OK và nút Apply.

catia20.8

 

 1. Nhấn OK.

Bề mặt chi tiết đó được tạo thành (nếu nó được tạo thành theo hướng không đúng, ví dụ như là vào bên trong chi tiết thì hãy tráo đổi giá trị của Lengthl và Length 2).

 1. Sử dụng menu ngữ cảnh, thay đổi tên của sweep(dụi) thành PartingSurface.

catia20.9

 1. Kích chuột vào biểu tượng extract

catia20.10

 1. Chọn Tangent continuity cho Propagation type và kích chuột vào bất cứ mặt nào trong các mặt ở phía trên trong góc nhìn của hộp thoại To Extract.

 

 

 

 

 1. Quay chi tiết lại và lặp lại bước này cho bề mặt dưới .

 

 

catia20.11

 1. Kích chuột vào biểu tượng Join
 2. Chọn PartingSurface, fill (ũiũn ũũy) và first extract (phần trích thứ nhất) trên cây thuyết minh. Bỏ dấu tích trong lựa chọn Check connexity.
 3. Nhấn OK.
 4. Chọn New Join trên cây. Sử dụng menu ngữ cảnh, chọn Properties và đổi tên thành CavitySurface.
 5. Lặp lại thao tác trên với parting surface, điền đầy và phần trích thứ hai .
 6. Gọi new join là CoreSurface.

catia20.12