Hướng dẫn thiết kế Top-Down Proengineer Wildfire/Creo

proe

định nghĩa Skeleton Model

Skeleton có nghĩa Tiếng Việt là bộkhung,bộxương.Skeleton là dữliệu trung

tâm của quá trình thiết kếTOP-DOWN.đặc điểm của Skeleton nhưsau

+ Chỉ được tạo trong môi trường Assembly nhưng có thểmởlưu và chỉnh sửa

trong môi trường Part.

+Dữliệu dùng trong Skeleton là các curve,surface,point,axis.

+Skeleton luôn nằm đầu tiên trong TOP-DOWN Design

http://www.mediafire.com/view/2d2vzdzn6digc07/phanmemkythuat.com_top_down_design_.pdf