Hướng dẫn thiết lập chu trình tiện trong edgecam

Chọn biên dạng cần tiện như hình.

Sau đó chọn chọn điểm vào dao và điểm ra dao bằng cách nhấp chuột vào vị trí cần chọn, nhấn chuột phải hoặc dấu tick bên phải để kết thúc lệnh.

edg3.1 edg3.2


Nếu chi tiết đang ở vị trí khó nhìn thì nhấp chuột phải ở ô Dynamic như dưới rồi chọn Turn.

 

edg3.3

Khi phần mềm điểm bắt đầu kết thúc thì nhấn chuột phải để OK hai lần, hỏi vị trí xuống dao Billet thì chọn điểm nằm cách góc trái của phôi 5mm ( tọa độ X60, Z0).

Chọn các thông số cho quá trình như lượng dư theo phương X, Z là 0,2-0.5, chọn dao tiện giống với dao vát mặt ở chu trình 1. Chọn position là 2.

Chiều sâu cắt Cut Increment tùy máy mà chọn, ở đây chọn là 2mm.

Profile extension là khoảng cách dao cách phôi trước khi bắt đầu ăn dao, chọn như hình.

ở mục chọn dao chọn như hình:

edg3.4

Sau khi Ok sẽ có được đường chạy dao bên dưới.

edg3.5

Tiện mặt tinh

Đến bước tiện mặt tinh thì chọn Finish Roughing chọn lại dao như trên.

Khi đó sẽ cắt đi lớp lượng dư còn lại. Biên dạng cũng chọn như trên.

 

edg3.6