Hướng Dẫn Thực Hành Autodesk Revit Architecture 2012

revitarchitecture

Qua các bài thực hành và bằng cách sử dụng các ví dụ, kỹ thuật thực tế giúp người học nắm bắt được những điểm cơ bản và nâng cao  của phần mềm revit.Hướng dẫn người học cách để tạo và sửa đổi các thành phần trong một bản thiết kế xây dựng và tạo một mô hình nhằm phân tích và tăng cường cho bản thiết kế của bạn :

–  Giới thiệu giao diện Revit Architecture 2012

–  Thiết kế sơ đồ

–  Các tường và tường treo

–  Sàn, mái và trần

–  Cầu thang, đường dốc và hàng rào

–  Thêm các Family

–  Chỉnh sửa các Family

–  Các nhóm (group) và chia giai đoạn (phase)

–  Các phòng và Color Fill Plan

–  Chia sẻ công việc (worksharing)

–  Các chi tiết và chú thích

–  Tạo các tập hợp bản vẽ

Qua quyển sách này sẽ giúp bạn áp dụng các ví dụ thực tế và tận dụng các công cụ trong Revit Architecture 2012 vào công việc của mình ngày một hoàn thiện hơn.Xin cảm ơn!