Hướng dẫn tô màu cho vector Artcam Pro 9

oo artcam 3

vectors đóng được lấp dầy với màu bitmap dể biết kết quả của thiết kế trước khi tạo hình nổi.

  • Chọn Offset vector mới  và Chọn ô vuông màu vàng ở đáy 2D view với nút chuột trái.
  • Chọn flood fill vectors.

oo artcam 1

Phần bên trong vector được lấp đầy với màu . màu là bitmap. Các vectors được chọn và lấp đầy để ghi đè lên màu.

  • Chọn leaf and stalk vectorsChọn ô màu xanh lá ở đáy 2D view
  • Chọn flood fill vectors.
  • Chọn petal vectorsChọn ô màu đỏ ở đáy 2D view
  • Chọn flood fill vectors.

 

oo artcam 2

Nếu vectors thay đổi, màu sắc được tạo lại.