Hướng dẫn | Đào tạo | Đánh giá phần mềm kỹ thuật

Phân tích đánh giá phần mềm kỹ thuật chuyên sâu

Huớng dẫn vẽ bánh răng nghiêng

Huớng dẫn vẽ bánh răng nghiêng trong pro e 2

Hình của chi tiết  sau khi bạn học xong tài liệu

r1

 

Bài huớng dẫn này gồm15 trang đựơc trình bày bằng hình ảnh rất chi tiết, chỉ cần xem và làm theo.

 

Bài này bạn sử dụng module surface trong proenineer 2

Một số hình trong tài liệu

r2

 

r3

 

 

Bạn có thể download tài liệu tại đây:
[like-gate]

http://www.mediafire.com/view/?cbapc3y5ekbl6u6[/like-gate]

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>