Hướng dẫn | Đào tạo | Đánh giá phần mềm kỹ thuật

Phân tích đánh giá phần mềm kỹ thuật chuyên sâu


Học solidworks chỉ với 1.000.000 vnd/khóa - Học vận hành CNC còn 800.000 vnd/khóa
Lập trình Mastercam  chỉ còn 1.000.0000 vnd/khóa - Lịch khai giảng CAD CAM mới nhất

Cách tính khối lượng trong Inventor

rước hết bạn cần xác định là chi tiết đó là vật liệu gì để có thể tính khối lượng của chúng.
Để add vật liệu cho chi tiết: bạn chọn chi tiết và chọn vào mục as Meterial để xác định loại vật liệu cho chi tiết như hình

Chọn chi tiết đã gán vật liệu chọn iPropersties như hình

Xuất hiện bảng hộp thoại bạn chọn và thẻ Physical như hình sẽ thấy có trọng lượng được tính

Tag:

  • tính khối lượng trong inventor
  • cách tính khối lượng của xe
  • cach tinh khoi luong
  • cach tinh khoi luong của xe cho
  • Cach Tinh Khoi Luong lơp 5
  • Cach tinh khoi luong xe cho cat da
  • cach tinh khoi thung xe

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>