Category Archives: Inventor

Hướng dẫn thiết kế đoạn ống có cút nối trên phần mềm inventor

Việc thiết kế các đoạn ống trên inventor đã được phần mềm inventor tích hợp một cách tiện dụng cho người sử dụng, các kiểu đường ống đã được tiêu chuẩn hóa và đưa vào thư viện của phần mềm, tùy thuộc vào yêu cầu mục đích mà ta có thể sử dụng chúng. Sau […]

Xuất lỗi khỏi tập tin Task Scheduler vào Excel

Task Scheduler tạo định dạng tập tin trình diện .mdb để báo lỗi. Bạn có thể xuất các mục tập tin đăng nhập của một hoặc nhiều tác vụ từ định dạng tập tin Task Scheduler.mdb vào bảng tính Excel. Tập tin Excel tạo 1 bảng tách riêng đối với mỗi loại lỗi. Cột đầu […]

Raster views khi tạo bảng vẽ với inventor 2014

Một tùy chọn mới trong hộp thoại drawing view tạo ra hình raster không còn chính xác theo thời gian. Bạn sẽ kiểm soát khi tạo hình chính xác. Raster views có thể giúp bạn trì hoãn chi phí của việc định giá lại bản vẽ chính xác khi bạn chỉnh sửa một mô hình […]

Các thông báo và hình thức mới đối với thuộc tính vật liệu

Giờ đây, bạn có thể điều chỉnh assets tốt hơn trong thư viện vật liệu và hình thức: Bạn sẽ được thông báo khi bạn thêm hoặc sao chép asset (hình thức) vào một thư viện nếu đó là tên asset đã tồn tại trong thư viện. Khi bạn thêm một asset vào một thư […]

Chứa các độ họa lắp ráp trong Update Design và Migration

Trong Task Scheduler, Update Design và Migration, bạn có thể điều chỉnh để chứa các đồ họa lắp ráp. Việc lưu đồ họa kích hoạt tiến trình Express. Tùy chọn này chứa đồ họa lắp ráp Express Mode, được bổ sung vào hộp thoại tùy chọn cho mỗi nhiệm vụ. Nó sẽ tắt mặc định. […]

Team Web giúp truy cập vào help tùy chỉnh

Nếu bạn yêu cầu công việc cụ thể được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn theo công ty bạn, và nếu nội dung có thể thay đổi, hãy sử dụng Team Web. Khởi động một trang web trên mạng nội bộ của công ty bằng cách sử dụng lệnh Team Web, và liên […]

Giới thiệu về Autodesk 360

Lệnh Launch Website mới, nằm trong Autodesk 360 tab, khởi động website Autodesk 360, trong đó bạn có thể điều khiển các tập tin được lưu trong cloud. Bạn có thể mở và lưu tập tin vào Autodesk 360 trên cùng bảng locations panel trong hộp thoại tập tin như hộp thoại Save As, Save […]

Revit interoperability sub-component cho inventor 2014

khả năng tương tác tiểu hợp phần Revit cho phép bạn: • Nhập một tập tin .rvt (Revit Project) trong hộp thoại Place Component. • Xuất tập tin.rfa (Revit Family) trong hộp thoại Export Building Component. Một tập tin Revit Family, là tập tin nội dung trong Revit, chẳng hạn như một máy làm lạnh, […]

Cải tiến Point Cloud với inventor 2014

Autodesk ReCap chỉ ra các tập tin scan Point Cloud và tạo ra các tập tin .rcs và.rcp mà bạn có thể sử dụng trong Inventor. Bạn có thể thu thập nhiều scan vào một tập tin Reality Capture Project (.rcp), và sau đó đính kèm chúng như là một nhóm trong Inventor. Thiết lập […]

BIM Exchange với Inventor 2014

Tập tin họ Revit Family được nhập bằng cách sử dụng Export Building Components trong BIM Exchànge với tài liệu Part. Hơn nữa, thông tin về Connectors, Properties, Parameters, Orientation, Category và Insertion Point cung được bổ sung vào định dạng tập tin Revit Family. Trước khi nhập tập tin Revit Family, Inventor phải chuẩn  bị mô hình […]