Chuyên mục: Jdpaint

Cách bước tạo hình ảnh 2D trong Jdpaint

Phần mềm JDpaint là phần mềm chuyên dụng trong công tác thiết kế hình ảnh điêu khắc và tượng phù điêu. Ứng dụng của phần mềm vô cùng rộng rãi, với các tính năng tạo …

Không mở được file jdpaint

Số người sử dụng phần mềm jdpaint hiện nay cũng tăng đáng kể, tuy nhiên đôi khi bạn lại gặp những lỗi khá cơ bản khi sử dụng phần mềm, đôi lúc lại không nhận …