Jdpaint

Cách sử dụng lệnh Revolve trong phần mềm Jdpaint

access_timeTháng Tư 10, 2015

Lệnh này dùng để tạo các đối tượng tròn xoay Trình tự thực hiện Chọn tiết diện Chọn trục xoay thông qua hai điểm hoặc

Hướng dẫn sử dụng lệnh Extrude trong Jdpaint

access_timeTháng Tư 10, 2015

Có thể tạo biên dạng kín hoặc hở khi đùn.   Các thông số khi đùn cần quan tâm Hướng đùn Khoảng cách Góc vát

Cách tạo bề mặt theo biên dạng 2D trong Jdpaint

access_timeTháng Tư 10, 2015

Tạo mặt thông qua biên dạng cho trước.   Vẽ các đường biên kín, sau đó chọn lệnh, rồi nhấp chọn đường biên dạng, mặt

Hiệu chỉnh tương quan vị trí các đối tượng trong một nhóm với Distribution trong Jdpaint

access_timeTháng Tư 10, 2015

Hiệu chỉnh tương quan vị trí của các đối tượng trong một nhóm.                                                                  

Cách sao chép nhanh đối tượng, lệnh Array on curve trong Jdpaint.

access_timeTháng Tư 10, 2015

Có các tùy chỉnh khi xếp dãy lên đường. Canh chỉnh các hướng đứng và ngang cho đối tượng. Nằm trên đường, nằm dưới đường,

Cách tạo vùng biên dạng kín, lệnh Weld region với Jdpaint.

access_timeTháng Tư 10, 2015

Tạo phần biên dạng kín thông qua lấy các đường biên. Không tick chọn delete orginal ent Sao khi tạo được đường biên thì các

Hướng dẫn cách lấy đường tim, tùy chọn skeleton trong Jdpaint

access_timeTháng Tư 10, 2015

Dùng để lấy đường tim cho các đường kín, đây là lệnh ngược lại với lệnh expand.    

Giới thiệu các tùy chọn lệnh expand trong Jdpaint

access_timeTháng Tư 10, 2015

Tạo các biên dạng kín từ đường cho trước, ở đây có 3 cách để tạo như hình. Cuối cùng là tùy chọn cho góc.

Hướng dẫn sử dụng lệnh Offset trong Jdpaint

access_timeTháng Tư 10, 2015

Dùng để offset các đường đã có thành một hoặc nhiều đường mới theo khoảng cách không đổi. Với lệnh này cũng có thêm các

Cách làm kín biên dạng hở trong Jdpaint

access_timeTháng Tư 10, 2015

Có 4 tùy chọn để làm kín biên dạng Change start Point : Nối kín đường bằng cách thay đổi điểm đầu Change end Point

menu
menu