Category Archives: Jdpaint

Cách sử dụng lệnh Revolve trong phần mềm Jdpaint

Lệnh này dùng để tạo các đối tượng tròn xoay Trình tự thực hiện Chọn tiết diện Chọn trục xoay thông qua hai điểm hoặc đường Chọn hướng xoay, theo quy tác vặn đai ốc. Các thông số cần quan tâm gồm: Góc bắt đầu Góc kết thúc Các giá trị góc xoay này tùy […]

Hướng dẫn sử dụng lệnh Extrude trong Jdpaint

Có thể tạo biên dạng kín hoặc hở khi đùn.   Các thông số khi đùn cần quan tâm Hướng đùn Khoảng cách Góc vát Các tùy chọn thêm là đùn theo hai hướng. Bịt kín phần trên Bịt kín phần dưới. Khi thay dổi góc vát, góc vát dương thì biên dạng sẽ thu […]

Cách tạo bề mặt theo biên dạng 2D trong Jdpaint

Tạo mặt thông qua biên dạng cho trước.   Vẽ các đường biên kín, sau đó chọn lệnh, rồi nhấp chọn đường biên dạng, mặt phủ sẽ được tạo trong các đường biên.

Hiệu chỉnh tương quan vị trí các đối tượng trong một nhóm với Distribution trong Jdpaint

Hiệu chỉnh tương quan vị trí của các đối tượng trong một nhóm.                                                                  

Cách sao chép nhanh đối tượng, lệnh Array on curve trong Jdpaint.

Có các tùy chỉnh khi xếp dãy lên đường. Canh chỉnh các hướng đứng và ngang cho đối tượng. Nằm trên đường, nằm dưới đường, nằm giữa đường. Các chế độ hiệu chỉnh, oncurve Xem các minh họa tương ứng ở dưới.           Chế độ editing mode. Hiệu chỉnh các thông […]

Cách tạo vùng biên dạng kín, lệnh Weld region với Jdpaint.

Tạo phần biên dạng kín thông qua lấy các đường biên. Không tick chọn delete orginal ent Sao khi tạo được đường biên thì các đường gốc vẫn còn, bạn rê chuột và kéo để thấy nó chồng lên nhau. 3.16 Region offset Region offset: Dùng để offset tất cả các biên dạng Offset cho […]

Hướng dẫn cách lấy đường tim, tùy chọn skeleton trong Jdpaint

Dùng để lấy đường tim cho các đường kín, đây là lệnh ngược lại với lệnh expand.    

Giới thiệu các tùy chọn lệnh expand trong Jdpaint

Tạo các biên dạng kín từ đường cho trước, ở đây có 3 cách để tạo như hình. Cuối cùng là tùy chọn cho góc. Tương tự như lệnh offset, bạn xem ở trên.           Bạn có thể kết hợp endpoints và Corner để có thể cho ra nhiều dạng đường […]

Hướng dẫn sử dụng lệnh Offset trong Jdpaint

Dùng để offset các đường đã có thành một hoặc nhiều đường mới theo khoảng cách không đổi. Với lệnh này cũng có thêm các tùy chọn con là Delete Orginal: Xóa đường ban đầu đi Sharp: Offset giữ nguyên hình dạng của đường ban đầu Round: offset và bo các đường ( bán kính […]

Cách làm kín biên dạng hở trong Jdpaint

Có 4 tùy chọn để làm kín biên dạng Change start Point : Nối kín đường bằng cách thay đổi điểm đầu Change end Point : Nối kín đường bằng cách thay đổi điểm cuối. Add line: thêm một đường thẳng để nối Add arc, nối dùng cung