Jdpaint

Lệnh Join, tùy chọn nối các đối tượng trong Jdpaint

access_timeTháng Tư 10, 2015

Có nhiều tùy chọn nối được dùng. Với autojoin, khi bạn vẽ nhiều đường nhưng khe hở của chúng rất nhỏ thì dùng tùy chọn

Hướng dẫn sử dụng lệnh Extend trong Jdpaint

access_timeTháng Tư 10, 2015

Dùng để nối dài đường cho trước đến vị trí đường biên giới hạn. Cũng tương tự như lệnh trim, bạn chọn một hay nhiều

Hướng dẫn sử dụng lệnh trim và các tùy chọn trong Jdpaint

access_timeTháng Tư 10, 2015

Tiếp theo là hướng dẫn về lệnh trim Vẽ thêm một đường bên trên. Ta có thể trim dùng một hoặc nhiều đường biên. Trình

Cách chia đối tượng trong Jdpaint, lệnh Divide

access_timeTháng Tư 10, 2015

Có hai tùy chọn chính là point divide và Curve divide Lệnh này dùng để chia đường theo các điểm mà bạn chọn hoặc theo

4.12 Xếp dãy đối tượng dọc theo đường

access_timeTháng Chín 6, 2014

Trước tiên vẽ hình như dưới. Chọn đường tròn rồi chọn Array along curve.   Nhập khoảng cách giữa các đối tượng Nhập số đối

4.10 Xếp dãy hướng kính khi vẽ jdpaint

access_timeTháng Chín 6, 2014

Tùy chọn xếp dãy hướng kính có kí hiệu như hình bên dưới, có thể chọn nó từ thanh menu. Vẽ hai đường cắt và

4.9 Lệnh xếp dãy tuyến tính với phần mềm jdpaint

access_timeTháng Chín 6, 2014

Chọn đối tượng, sau đó chọn lệnh xếp dãy Rectangular array trên thanh menu hoặc trên thanh công cụ. Các giá trị cần lưu ý

4.8 Đổi hướng đối tượng trong phần mềm jdpaint

access_timeTháng Chín 6, 2014

Lệnh này được dùng để hướng các đối tượng, nhấp chọn hình  cần đổi hướng. Nhấn đúp vào mũi tên để đổi hướng. Những lệnh

4.7 Di chuyển về gốc khi thiết kế mẫu jdpaint

access_timeTháng Chín 6, 2014

Tương ứng mỗi trục sẽ có một giá trị canh chỉnh. Nếu tất cả là center thì trọng tâm của hình sẽ được đưa về

4.6 Các lệnh di chuyển 3D với phần mềm jdpaint

access_timeTháng Chín 6, 2014

4.6.1 Move 3D Chọn đối tượng Nhập các khoảng cách di chuyển Bạn có thể tưởng tượng bằng cách di chuyển từng bước theo từng

menu
menu