Category Archives: Jdpaint

Lệnh Join, tùy chọn nối các đối tượng trong Jdpaint

Có nhiều tùy chọn nối được dùng. Với autojoin, khi bạn vẽ nhiều đường nhưng khe hở của chúng rất nhỏ thì dùng tùy chọn này để nối chúng lại. Default Tùy chọn nối đường mặc định. Phần mềm sẽ tự động tính toán để nối các đường theo các tùy chọn sao cho đảm […]

Hướng dẫn sử dụng lệnh Extend trong Jdpaint

Dùng để nối dài đường cho trước đến vị trí đường biên giới hạn. Cũng tương tự như lệnh trim, bạn chọn một hay nhiều biên mà muốn đường này nối dài tới. Nhấp chuột phải để hoàn thành chọn đường biên Chọn đường thẳng cần nối dài. Tùy chọn nối  dài theo điểm Chọn […]

Hướng dẫn sử dụng lệnh trim và các tùy chọn trong Jdpaint

Tiếp theo là hướng dẫn về lệnh trim Vẽ thêm một đường bên trên. Ta có thể trim dùng một hoặc nhiều đường biên. Trình tự làm việc: Chọn đường biên cắt, bạn  có thể chọn một hoặc nhiều đường, kết thúc chọn đường biên bằng cách nhấp chuột giữa. Sau đó chọn đường cần […]

Cách chia đối tượng trong Jdpaint, lệnh Divide

Có hai tùy chọn chính là point divide và Curve divide Lệnh này dùng để chia đường theo các điểm mà bạn chọn hoặc theo đường cắt. Sau khi chọn với tùy chọn Point divide bạn sẽ thấy nó thành các đường riêng rẻ. Chọn tùy chọn Curve trim Vẽ 3 đường sọc và 1 […]

4.12 Xếp dãy đối tượng dọc theo đường

Trước tiên vẽ hình như dưới. Chọn đường tròn rồi chọn Array along curve.   Nhập khoảng cách giữa các đối tượng Nhập số đối tượng cần xếp dãy. Chọn điểm chuẩn trên đối tượng và điểm chuẩn tương ứng trên đường nó xếp dãy lên.   Chọn trước đối tượng. Chọn hướng xếp dãy. […]

4.10 Xếp dãy hướng kính khi vẽ jdpaint

Tùy chọn xếp dãy hướng kính có kí hiệu như hình bên dưới, có thể chọn nó từ thanh menu. Vẽ hai đường cắt và một đường tròn như hình. Chọn đường tròn. Chọn lệnh xếp dãy hướng kính. Nhấp Ok rồi chọn tâm là giao của hai đường thẳng ở dưới.   Hướng xoay […]

4.9 Lệnh xếp dãy tuyến tính với phần mềm jdpaint

Chọn đối tượng, sau đó chọn lệnh xếp dãy Rectangular array trên thanh menu hoặc trên thanh công cụ. Các giá trị cần lưu ý khi xếp dãy tuyến tính. Khoảng cách offset theo phương X Khoảng cách offset theo phương Y Số đối tượng cần thêm theo phương X Số đối tượng cần thêm […]

4.8 Đổi hướng đối tượng trong phần mềm jdpaint

Lệnh này được dùng để hướng các đối tượng, nhấp chọn hình  cần đổi hướng. Nhấn đúp vào mũi tên để đổi hướng. Những lệnh đối hướng này thường được dùng cho các công việc tạo hình học 3D sau này.  Tài liệu tự học Jdpaint cơ bản và nâng cao Khóa Jdpaint cho người […]

4.7 Di chuyển về gốc khi thiết kế mẫu jdpaint

Tương ứng mỗi trục sẽ có một giá trị canh chỉnh. Nếu tất cả là center thì trọng tâm của hình sẽ được đưa về gốc tọa độ.   Trục x nằm ở bên trái của hình và trục y nằm giữa hình. Trục x nằm ở bên phải của hình và trục y nằm […]

4.6 Các lệnh di chuyển 3D với phần mềm jdpaint

4.6.1 Move 3D Chọn đối tượng Nhập các khoảng cách di chuyển Bạn có thể tưởng tượng bằng cách di chuyển từng bước theo từng hướng, sẽ thấy dược đối tượng của mình sẽ nằm đúng vị trí đó, ví dụ như đi lên theo Z 1 đoạn, rồi sang X một đoạn rồi sang […]