Kết cấu Inventer_Bài 16: Môi trường vẽ phác thảo sketch 3D & Tham kế bản vẽ theo tham số

4. Môi trường vẽ phác thảo sketch 3D

5. Tham kế bản vẽ theo tham số

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *