Kết cấu Inventer_Bài 18: Lắp ráp mô hình và ví dụ & Dynamic simulation (mô phỏng chuyển động)

8. Lắp ráp mô hình và ví dụ

8.1. Lắp ráp mô hình 

8.2. Ví dụ

9. Dynamic simulation (mô phỏng chuyển động)

Lệnh Standard (mm).iam

Công dụng: vào môi trường lắp ráp

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *