4. Môi trường vẽ phác thảo sketch 3D

5. Tham kế bản vẽ theo tham số

 

http://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2018/03/ket-cau-inventer2-27.jpghttp://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2018/03/ket-cau-inventer2-27-280x280.jpghoang_tranyenInventorKết cấu Inventor,Môi trường vẽ phác thảo sketch 3D & Tham kế bản vẽ theo tham số
4. Môi trường vẽ phác thảo sketch 3D 5. Tham kế bản vẽ theo tham số