4. Thiết kế bản vẽ theo tham số

4.1. Lệnh Import from XML

Công dụng: Nhập file dữ liệu định dạng excel

4.2. Lệnh Export to XML:

Công dụng: Xuất file dữ liệu định dạng excel

4.3. Lệnh Parameters:

Công dụng: để thiết kế bản vẽ theo tham số

4.4. Ví dụ

Thiết kế mô hình khối hộp với kích thước : dài x rộng x cao = x x y x z  = 50 x 80 x 20 mm

Bước 1: Tạo folder tên thiet ke tham so đưa file thiết kế, lắp ráp trong Inventer ( thietke.ipt hoặc thietke.iam) và file tham số định dạng excel (thamso.xls hoặc thamso.xlsx)

Bước 2: Mở file thamso.xlsx và nhập dữ liệu như hình sau:

Bước 3: Mở file thietke.ipt, vào Môi trường vẽ phác thảo sketch 2D

Công dụng: vào môi trường vẽ  sketch 2D

Lệnh Start 2D sketch:

Công dụng: Vẽ phác trong môi trường  Sketch

chọn mặt phẳng vẽ XY (YZ hoặc ZX)

Vào môi trường vẽ phác thảo  sketch 2D có các lệnh như sau:

Bước 4: Thực hiện Lệnh Parameters

Bấm chuột vào nút Link  và theo đường dẫn đến vị trí folder thiet ke theo tham so, chọn file và bấm nút open

Parameters Name xuất hiện 3 tham số x, y và z

Bước 5: Thiết kế trong môi trường 2D Sketch, tạo hình chữ nhật

Gõ phim D và click vào cạnh đứng của hình chữ nhật, bấm dấu mũi tên/ List Parameters

Hộp thoại Parameters xuất hiện với 3 tham số x, y và z

Cạnh đứng hình chữ nhật tương ứng với y. Bấm dấu  để hoàn thành việc gán cạnh đứng cho y

Tương tự cho x.

Thực hiện lệnh Finish Sketch:

Công dụng: để hoàn thành bản vẽ phác thảo trong môi trường sketch 2D

Thực hiện lệnh Extrude:

Công dụng: Đùn tạo khối hay mặt từ biên dạng được vẽ trên 2D Sketch

Bấm OK để hoàn thành việc thiết lế khối hình hộp

 

 5. Tính toán và thiết kế cơ cấu truyền chuyển động

Công dụng: Vào môi trường thiết kế (Design)

5.1. Then và then hoa

Công dụng: Tính toán và thiết kế then

Chú ý: Trước khi tính toán và thiết then, ta phải tiến hành sao lưu bản thiết kế.

Design:

Công dụng: Thiết kế then trong cơ cấu trong cơ cấu truyền động

Hộp thoại: Parallel Key Component Generator

 

Calculation

Công dụng: Tính toán liên kết bằng then trong quá trình chuyển động

5.2. Ổ lăn

Công dụng: Tính toán và thiết kế ổ lăn

Chú ý: Trước khi tính toán và thiết kế then, ta phải tiến hành sao lưu bản thiết kế.

Design:

Công dụng: Thiết kế ổ lăn trong cơ cấu chuyển động

Hộp thoại: Bearing Generator

Calculation

Công dụng: Tính toán liên kết bằng then trong quá trình chuyển động

5.3. Vòng đệm

Công dụng: Thiết kế vòng đệm tại rãnh trên trục

5.4. Ví dụ

 

http://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2018/03/ket-cau-inventer-32.jpghttp://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2018/03/ket-cau-inventer-32-280x280.jpghoang_tranyenInventorKết cấu Inventor,Thiết kế bản vẽ theo tham số & Tính toán và thiết kế cơ cấu truyền động
4. Thiết kế bản vẽ theo tham số 4.1. Lệnh Import from XML Công dụng: Nhập file dữ liệu định dạng excel 4.2. Lệnh Export to XML: Công dụng: Xuất file dữ liệu định dạng excel 4.3. Lệnh Parameters: Công dụng: để thiết kế bản vẽ theo tham số 4.4. Ví dụ Thiết kế mô hình khối...