Kết cấu máy Inventer_Bài 2: Tính toán và thiết kế các mối ghép

Công dụng: Vào môi trường thiết kế (Design)

Bu lông

Công dụng: Tính toán và thiết kế mối ghép bu lông

Chú ý: Trước khi tính toán và thiết kế mối ghép bu lông, ta phải tiến hành sao lưu bản thiết kế

Design:

Công dụng: Thiết kế kiểu liên kết các chi tiết bằng bu lông

Hộp thoại: Botled Connection Component Generator:

Calculation

Công dụng: Tính toán liên kết bằng bu lông

1.2. Chốt định vị kiểu Clevis

Công dụng: Tính toán và thiết kế mối ghép đinh tán dạng Clevis

Chú ý: Trước khi tính toán và thiết kế mối ghép đinh tán, ta phải tiến hành sao lưu bản thiết kế.

Design:

Công dụng: Thiết kế kiểu liên kết các chi tiết bằng đinh tán

Hộp thoại: Clevis Pin Component Generator

Calculation

Công dụng: Tính toán liên kết bằng đinh tán

1.3. Chốt định vị kểu Secure

Công dụng: Tính toán thiết kế mối ghép chốt định vị dạng Secure

Chú ý: Trước khi tính toán và thiết kế mối ghép chốt định vị, ta phải tiến hành sao lưu bản thiết kế.

Design:

Công dụng: Thiết kế kiểu liên kết các chi tiết bằng chốt định vị

Hộp thoại: Secure Pin Component Generator

Calculation

Công dụng: Tính toán liên kết bằng chốt định vị

1.4. Chốt định vị kiểu Cross

Công dụng: Tính toán và thiết kế mối ghép chốt định vị dạng Cross

Chú ý: Trước khi tính toán và thiết kế mối ghép chốt định vị, ta phải tiến hành sao lưu bản thiết kế.

Design:

Công dụng: Thiết kế kiểu liên kết liên kết các chi tiết bằng chốt định vị.

Hộp thoại: Cross Pin Component Generator

Calculation

Công dụng: Tính toán liên kết bằng chốt định vị

1.5. Chốt định vị kiểu Joint

Công dụng : Tính toán và thiết kế mối ghép  chốt định vị dạng Joint

Chú ý: Trước khi tính toán và thiết kế mối ghép chốt định vị, ta phải tiến hành sao lưu bản thiết kế.

Design:

Công dụng : Thiết kế liên kết các chi tiết bằng chốt định vị

Hộp thoại: Joint Pin Component Generator

1.6. Chốt định vị kiểu Radial

Công dụng: Tính toán và thiết kế mối ghép chốt định vị dạng  Radial

Chú ý: Trước khi tính toán và thiết kế mối ghép chốt định vị, ta phải tiến hành sao lưu

bản thiết kế.

Design:

Công dụng: Thiết kế kiểu liên kết các chi tiết bằng chốt định vị

Hộp thoại: Radial Pin Component Generator

Calculation

Công dụng: Tính toán liên kết bằng chốt định vị

1.7. Ví dụ

Mối ghép bu lông

Mối ghép bằng chốt định vị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *