Khai báo tọa độ gia công khi tiện solidcam

Hộp thoại CoordSys

toa do solidcam 1

Ta có nhiều phương phép để xác định được hệ trục tọa độ như sau:

Select Face

SolidCAM cho phép ta có thể thiết lập một hệ trục tọa độ mới bằng cách nhấp chọn một mặt bất kỳ. Những mặt này có thể là một trong những mặt sau đây:

  • Mặt phẳng

Trục Z của hệ trục tọa độ được thiết lập sẽ vuông góc với mặt phẳng này.

toa do solidcam 2

  • Mặt trụ/ mặt nón

Trục Z của hệ trục tọa độ được thiết lập sẽ song song với đường tâm của những mặt này.

tong quan solidcam 3

Pick Face

Tích vào mục Pick face, gốc hệ trục tọa độ sẽ nằm trên mặt phẳng nào đó nếu mặt phẳng đó được chọn.

Change to opposite/Change to original

Công dụng của nút này dùng để thay đổi hướng của hệ trục tọa độ của chi tiết.

Place CoordSys origin to:

  • Corner of Model Box

Một hộp khối bao xung quanh chi tiết sẽ được tạo nên.

toa do solidcam 3

Mặt phẳng đây của khối hộp này sẽ song song với mặt phẳng XY của hệ trục tọa độ.

toa do solidcam 4

  •  Center of Revolution Face

Gốc hệ trục tọa độ sẽ nằm ngay tại chỗ giao nhau giữa trên đường tm của chi tiết và mặt phẳng  của khối hộp bao quanh chi tiết

toa do solidcam

menu
menu