Khóa học Revit MEP tại VNK

tuhocrevit 2

Đến với khóa học này bạn sẽ được đào tạo bài bản về khả năng thiết kế trên Revit MEP.

Khóa học được chia làm 12 buổi từ buổi đầu tiên là làm quen với môi trường giao diện Revit MEP, cho tới buổi cuối cùng học viên có thể tự thiết kế một bản vẽ Revit chuyên nghiệp.

Nội dung chương trình học bao gồm:

I. Tổng quan về Revit (3 buổi)

1. Giới thiệu tính năng các thanh công cụ trên Revit

2. Khôi phục từ AutoCAD -> Revit

3. Tập lệnh cơ bản trong Revit

II. Thiết kế cấp thoát nước trên Revit  (3 buổi)

III. Thiết kế điện trên Revit (3 buổi)

IV. Thiết kế Điều hòa thông gió (3 buổi)