Khởi tạo mơi trường gia công tiện Solidcam

Để tạo một mơi trường gia công tiện trong SolidCAM, khi ta khởi động SolidWorks xong hoàn toàn, ta làm theo các bước sau đây:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Nhấp con trỏ chuột chọn SolidCAM trong menu của SolidWorks.
  2. Sau đó, ta chọn New để tạo một file CAM-Part mới.
  3. Cuối cùng, ta chọn vào Turning trong menu phụ.

tien solidcam 1

 
Hoặc ta có thể làm như sau:

  1. Trong thanh công cụ của SolidWorks, ta nhấp chọn vào tab SolidCAM Part .
  2. Sau đó, ta nhấp vào biểu tượng New  .
  3. Tiếp tục ta chọn vào Turning .

tien solidcam 2

Hoặc

  1. Ta nhấp chọn vào biểu tượng Turning  trong thanh công cụ SolidCAM New.

Hộp thoại New Turning Part xuất hiện

tien solidcam 3

Khi ta khởi tạo một file CAM-Part mới, ta phải nhập tên cho file này và xác định cho chi tiết này gồm những biên dạng như thế nào.

Sau khi ta xác nhận hộp thoại này, lập tức file CAM-Part  sẽ được thiết lập và mơ hình sẽ được tạo nên. Lúc này , hộp thoạiTurning Part Data sẽ xuất hiện.

tien solidcam 4

Directory

Phần này là nơi ta chọn đường dẫn tới chi tiết có sẵn. Thông thường đường dẫn này được mặc định vào một nơi nào đó, tuy nhiên ta có thể thay đổi đường dẫn này bằng cách nhấp chọn vào Browse .

CAM-Part name

Đây là nơi mà ta nhập tên cho chi tiết gia công .

 

Units

Ở đây, ta có thể lựa chọn một trong hai tùy chọn: Metric hay Inch