tải xuống (8)

Khuôn mẫu nhựa

Bài này sẽ tập hợp các tài liệu về khuôn mẫu tiếng việt và tiếng Anh, những tài liệu nào đã có sẵn phổ biến trên internet thì bên trung tâm sẽ không giới thiệu và chia sẻ nữa, mà sẽ giới thiệu các tài liệu và công nghệ mới nhất, trong khuôn mẫu nhựa có rất nhiều dạng, như khuôn mẫu nhựa với kênh nguội, khuôn nhiều tầng, khuôn nhựa với kênh dẫn nóng, khuôn nhiều màu, khuôn thổi dành cho các sản phẩm mỏng, kích thước tròn xoay đối xứng, và kích thước lớn.
Bên cạnh đó cũng kể đến loại khuôn thủ công như composite,..

Trước tiên là tài liệu về khuôn thổi, Blowmolding. Dùng khuôn thổi để tạo các sản phẩm chai lọ, có thể xem video tiếng việt ở đây cho dễ hình dung.

Tài liệu link mediafire.
24-10-2014 9-17-46 SA

Link: https://www.mediafire.com/?41jkh6v7l98d3yg

Khuôn mẫu nhựaTài liệu cad/cambán sách Khuôn mẫu nhựa,bản vẽ Khuôn mẫu nhựa,báo cáo Khuôn mẫu nhựa,các danh mục Khuôn mẫu nhựa,công nghệ Khuôn mẫu nhựa,cửa hàng bán Khuôn mẫu nhựa,cung cấp Khuôn mẫu nhựa,đào tạo Khuôn mẫu nhựa,đề án Khuôn mẫu nhựa,đề tài Khuôn mẫu nhựa,đồ án Khuôn mẫu nhựa,giáo trình Khuôn mẫu nhựa,giới thiệu về Khuôn mẫu nhựa,hệ thống Khuôn mẫu nhựa,link down giáo trình Khuôn mẫu nhựa,link down tài liệu Khuôn mẫu nhựa,luận văn Khuôn mẫu nhựa,mẫu Khuôn mẫu nhựa,phân loại Khuôn mẫu nhựa,sách cũ Khuôn mẫu nhựa,sách Khuôn mẫu nhựa,sách Khuôn mẫu nhựa thanh lý,sản xuất Khuôn mẫu nhựa,tài liệu Khuôn mẫu nhựa,tài liệu photo về Khuôn mẫu nhựa,tiệm sách Khuôn mẫu nhựa,trường có ngành Khuôn mẫu nhựa,tuyển dụng kỹ sư Khuôn mẫu nhựa,video về Khuôn mẫu nhựa,xin việc Khuôn mẫu nhựa
Khuôn mẫu nhựa Bài này sẽ tập hợp các tài liệu về khuôn mẫu tiếng việt và tiếng Anh, những tài liệu nào đã có sẵn phổ biến trên internet thì bên trung tâm sẽ không giới thiệu và chia sẻ nữa, mà sẽ giới thiệu các tài liệu và...