Category Archives: Bảo Trì

Lập biểu mẫu kế hoạch sửa chữa máy công cụ

Trên cơ sở số liệu tính toán và kinh nghiệm sắp xếp tổ chức máy công cụ ta có thể lập được kế hoạch và tiến độ sửa chữa máy. Dưới đây giới thiệu biểu mẫu theo dõi và lập kế hoạch sửa chữa máy. Mỗi biểu mẫu chỉ dùng cho một máy công cụ […]

Nghiệm thu máy và tiến hành sửa chữa

Trước khi đưa máy vào sửa chữa lớn và vừa phải : Lau chùi sạch phôi, bùn, bụi. Tháo cạn dầu và dung dịch trơn nguội ra khỏi bể chứa (cacte). Làm vệ sinh khu vực máy chuẩn bị sửa chữa. Nếu máy được đem sửa chữa ở nhà máy khác thì phải gởi kèm […]

Một số công thức kinh nghiệm để tính chu kỳ sửa chữa

Qua khái niệm trình bày ở trên ta thấy rằng chu kỳ là một thông số cơ bản cần xác định trước để lập kế hoạch sửa chữa. Sau đây giới thiệu một số công thức kinh nghiệm để tính chu kỳ. a) Chu kỳ sửa chữa lớn T: Nếu không kể thời gian dừng […]

CHU KỲ SỬA CHỮA máy công cụ

CHU KỲ SỬA CHỮA : 1. Cấu trúc của chu kỳ sửa chữa : Cấu trúc của chu kỳ sửa chữa là tập hợp tất cả các thành phần và hạng mục trong chu kỳ sửa chữa máy, sắp xếp theo một trình tự hợp lý kể từ khi bắt đầu sử dụng máy đến […]

Trị số của hệ số bậc phức tạp trong việc sửa chữa các loại máy công cụ

TRỊ SỐ CỦA HỆ SỐ  Loại máy Đặc điểm kết cấu máy a Máy tiện Kết cấu bình thường Không có bàn dao Không có vít me Không có ụ sau Máy tiện hớt lưng Máy hạng nặng Máy chính xác Máy cao tốc 1,00 0,75 0,90 0,90 1,00 1,15 1,25 1,10 Máy khoan Ụ […]

Xác định bậc phức tạp sửa chữa của các máy công cụ

Để đánh giá tính chất của công việc sửa chữa máy công cụ ta dùng chỉ tiêu bậc phức tạp sửa chữa của từng loại máy. Bậc phức tạp sửa chữa là một chỉ tiêu vô cùng quan trọng. Toàn bộ kế hoạch sửa chữa, tổ chức công việc, huy động nhân lực, bố trí […]

Một số lưu ý khi tiến hành công việc sửa chữa

Việc xác định khối lượng công việc sửa chữa, nhu cầu về nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế, thời gian dừng máy để sửa chữa được tính theo bậc phức tạp sửa chữa R của máy. Trị số R nêu lên toàn bộ chi phí sửa chữa tính bằng tiền của một máy nào […]

NỘI DUNG SỬA CHỮA LỚN CÁC MÁY CẮT GỌT KIM LOẠI

Tháo từng toàn bộ máy Cọ rửa và lau chùi tất cả các chi tiết Tiến hành lập hay làm rõ thêm bảng kê khai khuyết tật Thay thế hay phục hồi trục chính và các ổ đỡ Thay thế hay phục hồi các trục bị mòn, bạc lót và các ổ đỡ Thay thế […]

NỘI DUNG SỬA CHỮA TRUNG BÌNH CÁC MÁY CẮT GỌT KIM LOẠI

Tháo từng bộ phận; tháo rời từng chi tiết; loại bỏ chi tiết hỏng; lau chùi các chi tiết còn sử dụng được; xem xét bên ngoài và bên trong ; rửa các bộ phận còn lại Cọ rửa toàn máy Tiến hành lập hay làm rõ thêm bảng kê khai khuyết tật Kiểm tra […]

NỘI DUNG SỬA CHỮA NHỎ CÁC MÁY CẮT GỌT KIM LOẠI

Tháo từng bộ phận; tháo rời từng chi tiết; loại bỏ chi tiết hỏng; lau chùi các chi tiết còn sử dụng được; xem xét bên ngoài và bên trong ; rửa các bộ phận còn lại Cọ rửa toàn máy Tháo trục chính ; lau sạch ngõng trục chính, chỗ lắp dụng cụ hay […]