Bảo Trì

Khối lượng của công việc sửa chữa

access_timeTháng Bảy 27, 2012

Nội dung và khối lượng các công việc sửa chữa trong định mức được đặt trưng bằng số giờ định mức về công việc gia

LẬP KẾ HOẠCH SỬA CHỮA MÁY Công cụ

access_timeTháng Bảy 27, 2012

HỆ THỐNG SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ :             Để tổ chức sửa chữa các thiết bị máy móc trong các nhà máy vá cơ

Tài liệu hóa các sai hỏng

access_timeTháng Bảy 27, 2012

Tài liệu hóa các sai hỏng : Một sai hỏng tìm thấy không chỉ để tìm cách khắc phục mà cò phải xác định nguyên

Phương pháp tìm lổi trong thiết bị

access_timeTháng Bảy 27, 2012

 Phương pháp tìm lổi trong thiết bị Trước hết ta phải có thông tin về tình trạng thực tế của thiết bị , hệ thống

Các hệ thống bôi trơn và sơ đồ bôi trơn

access_timeTháng Bảy 27, 2012

Các hệ thống bôi trơn và sơ đồ bôi trơn             Các hệ thống bôi trơn trong thiết bị                         Các phương pháp bôi trơn

Phân tích tính hệ thống trong thiết bị-Các điều kiện khảo sát thiết bị theo hệ thống

access_timeTháng Bảy 27, 2012

Các điều kiện khảo sát thiết bị theo hệ thống : Điều kiện cơ bản khi sửa chữa thiết bị và tìm lỗi là sự

Khái niệm về bảo dưỡng

access_timeTháng Bảy 27, 2012

  Công việc bảo dưỡng máy được là thường xuyên hằng ngày, tuần, tháng nhằm nâng cao tuổi thọ của chi tiết máy, vận hành

Hiệu quả áp dụng 3Q6S

access_timeTháng Bảy 27, 2012

Hiệu quả áp dụng 3Q6S            Đạt được 3Q6S sẽ đạt được những hiệu quả sau mà nó sẽ đưa nhà máy, công ty đi

Thực hiện 3Q6S

access_timeTháng Bảy 27, 2012

   a- Chỉnh lý thu dọn + Không đặt trên bàn và nơi làm việc những đồ vật không sử dụng hàng ngày + Tham

menu
menu