Category Archives: Bảo Trì

Khối lượng của công việc sửa chữa

Nội dung và khối lượng các công việc sửa chữa trong định mức được đặt trưng bằng số giờ định mức về công việc gia công nguội và gia công cơ. Tỷ lệ giữa các khối lượng sửa chữa của một loại hình sửa chữa nào đó (sửa chữa nhỏ, vừa, hoặc  lớn) là thống […]

LẬP KẾ HOẠCH SỬA CHỮA MÁY Công cụ

HỆ THỐNG SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ :             Để tổ chức sửa chữa các thiết bị máy móc trong các nhà máy vá cơ sở sản xuất công nghiệp, có thể chọn một trong các hệ thống sửa chữa thiết bị sau: v  Hệ thống sửa chữa theo nhu cầu v  Hệ thống sửa […]

Phương pháp tìm lổi trong thiết bị

 Phương pháp tìm lổi trong thiết bị Trước hết ta phải có thông tin về tình trạng thực tế của thiết bị , hệ thống khi có thông báo sự cố . Có những khả năng cho việc đó như sau : Trao đổi với người vận hành máy về đặt tính của hư hỏng […]

Các hệ thống bôi trơn và sơ đồ bôi trơn

Các hệ thống bôi trơn và sơ đồ bôi trơn             Các hệ thống bôi trơn trong thiết bị                         Các phương pháp bôi trơn Bôi trơn riêng lẻ : chỉ phục vụ cho một đối tượng bôi trơn . Có thể dùng tay hoặc cơ cấu bơm đơn giản để bôi trơn . Bôi […]

Phân tích tính hệ thống trong thiết bị-Các điều kiện khảo sát thiết bị theo hệ thống

Các điều kiện khảo sát thiết bị theo hệ thống : Điều kiện cơ bản khi sửa chữa thiết bị và tìm lỗi là sự hiểu biết toàn hộ hệ thống thiết bị đó và các thành phần cấu thành thiết bị thì ta mới thực hiện tốt công tác sửa chữa thiết bị đó. […]

Khái niệm về bảo dưỡng

  Công việc bảo dưỡng máy được là thường xuyên hằng ngày, tuần, tháng nhằm nâng cao tuổi thọ của chi tiết máy, vận hành đúng qui cách thiết bị, vệ sinh khu vực, thực hiện đúng chế độ bôi trơn, điều chỉnh xử lý các sai số gây ảnh hưởng về sau.  Công tác […]

Thực hiện 3Q6S

   a- Chỉnh lý thu dọn + Không đặt trên bàn và nơi làm việc những đồ vật không sử dụng hàng ngày + Tham gia phương thức JIT (Just In Time) + Xem bằng mắt việc chỉnh đốn              b- Chỉnh đốn gọn gàng + Bảo quản sao cho bất cứ ai, bất cứ […]