Category Archives: Chế tạo

Gia công rãnh xoắn có bước nhỏ

Gia công rãnh xoắn có bước nhỏ Khi cần gia công các rãnh xoắn có bước xoắn nhỏ (nhỏ hơn các trị số bước tra trong các sổ tay), bạn nên nối trực tiếp bộ bánh răng thay thế từ vit me bàn máy tới thẳng trục chính đầu phân độ, không thông qua bộ […]

Gia công rãnh xoắn

Gia công rãnh xoắn Để gia công rãnh xoắn trên phôi trụ, cần thực hiện các bước sau đây: 1.   Xoay bàn máy theo hướng xoắn (trái hoặc phải) một góc bằng góc xoắn để bảo đảm rãnh phay có biên dạng giống như biên dạng (profile) của lưỡi cắt. 2.   Chi tiết phải quay […]

Khái niệm về đường xoắn

Khái niệm về đường xoắn Đường xoắn là đường lý thuyết được tạo ra trên mặt trụ khi cho dao tiến dọc theo chiều dài hình trụ với bước tiến không đổi, trong khi hình trụ đó cũng đang quay tròn quanh trục với tốc độ không đổi (Hình 67-1). Các rãnh trên lưỡi khoan […]

Gia công bánh răng trụ thang

  Tiến trình gia công một bánh răng trụ thẳng được phác hoạ trong ví dụ sau đây : Ví dụ : Cần gia công bánh răng trụ thẳng 52 răng pitch 8.              1.        Tiện phôi bánh răng đến đúng đường kính ngoài 6,750 in. 2.        Gá kẹp phôi bánh răng lên trục gá. […]

Phân độ tuyến tính

  Nguyên công tạo ra chính xác các khoảng cách đều trên chi tiết phẳng, hoặc chia độ tuyến tính, được thực hiện một cách dễ dàng khi gia công trên máy phay ngang. Trong phương pháp này, chi tiết gia công được kẹp chặt lên bàn máy hay trên êtô tùy thuộc kích thước, […]

Đầu phân độ khoảng rộng

  Đầu phân độ khoảng rộng Măc dầu phân độ đơn giản và vi sai thỏa mãn được hầu hết các vấn đề về phân độ, nhưng cũng còn một số không thể phân độ được bằng phương pháp trên. Cincinnati Milacron Inc đã chế tạo đầu phân độ khoảng rộng cố thể áp dụng […]

Phân độ vi sai

  Phân độ vi sai Khi không thể tính toán để phân độ theo yêu cầu bằng phương pháp phân độ đơn giản, đó là khi phân số 40 N không thể rút gọn đến số có thể dùng được trên vòng lỗ, khi đó phải dùng phương pháp phân độ vi sai. Với phương […]

Phân độ góc

  Khi được cho các khoảng cách góc thay vì số khoảng chia, có thể điều chỉnh đầu phân độ đơn giản để gia công, tuy nhiên phương pháp tính toán phân độ phải thay đổi. Một vòng tay quay, chi tiết sẽ di chuyển được 1/40 vòng tròn hay 1/40 của 360° là 9°. […]

Đầu phân độ đơn giản

Trên đầu phân độ đơn giản, chi tiết gia công được định vị bằng tay quay, đĩa phân độ, và tay gạt. Bánh vít ăn khớp với trục vít và được gắn vào đầu trục chính. Do có z=40 răng trên bánh vít, một vòng tay quay sẽ làm cho chi tiết gia công quay […]

Phân độ trực tiếp

Phương pháp phân độ Mục đích chinh của đầu chia hay ụ phân độ là chia chu vi chi tiết gia công chính xác thành nhiều phần bằng nhau hoặc không bằng nhau. Điều này có thể thực hiện theo các phương pháp sau: Trực tiếp, đơn giản, góc độ, và vi sai. Phân độ […]