Chuyên mục: Công nghệ

Vai trò của máy tính

Vai trò của máy tính

  Mặc dù các máy tính ngày nay làm chúng ta ngạc nhiên (nhất là thế hệ già), chúng đã trỏ’ thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Trong những năm sắp tới chúng …

Lịch sử máy tính

Năm 1642, máy tính cơ học đầu tiên đã được chế tạo bởi một người Pháp tên là Blaise Pas­cal. Máy gồm có tám đĩa số, mỗi đĩa số có các số từ 0 đến …

Mài tọa độ

  Mài tọa độ với đá mài boron nitride lập phương Đá mài boron nitride lập phương (CBN) và các chốt nhỏ được sử dụng rộng rãi trong mài tọa độ do có độ cứng …

Trình tự mài

Trình tự mài Khi chuỗi các lỗ trên chi tiết có quan hệ chặt chẻ với nhau về vị trí, bạn cần lưu ý đến sai số tích lũy khi mài. Trình tự được đề …
Đá mài

Đá mài

  Chọn lựa đá mài Việc chọn đúng đá mài là điều cần thiết để hoàn thành tốt công việc mài. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn lựa đá mài sử dụng, …

Phương pháp mài

  Việc tách phoi khỏi lỗ bằng đá mài thông dụng được thực hiện bằng hai phương pháp, mài ăn ra và mài thoi đẩy. Mỗi phương pháp đều có Ưu điểm riêng, nhiều khi …

Các bộ phận máy mài tọa độ

Ưu điểm của mài tọa độ là: Có thể sửa được độ cong vênh các lỗ trong khi nhiệt luyện tảng độ cứng, cho phép tăng độ chính xác kích thước và vị trì lỗ. …

Đo và kiểm tra lỗ

Đo kích thước lỗ Thiết bị dùng để đo lỗ rất đa dạng tùy theo từng yêu cầu của độ chính xác. Calip lồng vào nhau được dùng như calíp đo trong. Tuy nhiên, vì …