Chuyên mục: Công nghệ

Phương pháp định vị

Phương pháp định vị

Phương pháp định vị Một số nhà sản xuất máy doa tọa độ dùng thước đo và đồng hồ có mặt số trong khi đó một số khác như Moore Tool Company, dùng vít me …

Hệ thống định vị tọa độ

  Hệ thống định vị tọa độ là phương pháp hiệu quả nhất để định vị lỗ trên máy doa tọa độ. Hệ thống này loại bỏ các phương pháp không chính xác trong việc …

Phương pháp định vị góc (cạnh)

  Sau khi chi tiết đã được điều chỉnh song song với phương trượt bàn máy, cần phải định tâm trục chính máy doa tọa độ theo điểm quy chiếu hoặc điểm bắt đầu. Các …
Đồ gá kẹp chi tiết gia công

Đồ gá kẹp chi tiết gia công

Đồ gá kẹp Sự đa dạng của đồ gá kẹp chi tiết gia công là điều cần thiết để kẹp chặt chi tiết khi gia công. Khối định vị song song, cần điều chỉnh song …

Phụ tùng và dụng cụ nhỏ

Phụ tùng và dụng cụ nhỏ Nhiều loại phụ tùng cho phép máy doa tọa độ đáp ứng 3 yêu cầu cơ bản: Độ chính xác, tinh linh hoạt, và năng suất. Trong bài học …

Then bán nguyệt

Then bán nguyệt Then bán nguyệt được sử dụng để lắp trục và phụ tùng tương ứng (Hình 69-20A). Rãnh then bán nguyệt có thể được cắt nhanh hơn rãnh then vuông góc, và then …

Gia công mặt nghiêng

Gia công mặt nghiêng 1.       Lấy dấu bề mặt nghiêng. 2.       Lau sạch êtô. 3.       Chỉnh êtô theo hướng tiến bàn máy, đây là yếu tố rất quan trọng. 4.       Lắp chi tiết vào thanh …

Gia công góc vuông

Gia công góc vuông Có hai phương pháp phổ biến để phay đứng góc vuông của chi tiết. Các chi tiết ngắn thường được kẹp đứng trong êtô và được cắt vuông góc bằng dao …

Gia công khối vuông và song song

Để phay bốn mặt của chi tiết bảo đảm những mặt này vuông góc và song song, điểu quan trọng là mỗi mặt phải được gia công theo thứ tự nhất định. Quan trọng là …
Gia công mặt phẳng

Gia công mặt phẳng

  Lau sạch êtô, cẩn thận lắp chi tiết vào êtô, trên các thanh song song nếu cần. Kiểm tra cho đầu máy vuông góc với mặt bàn. Nếu được, chọn dao cắt có chiều …