Làm sắc góc cạnh chi tiết Artcam Pro 9

Khi tick mục Corner Sharpen , ArtCAM Pro  sẽ tự động di chuyển dao theo 3 trục dọng theo vùng giao, để làm sắc cạnh.

Bên dưới là ví dụ là sắc cạnh “M“.

bz artcam 1

Multiple Z Passe

Cho phép dùng nhiều lớp cắt với đường chạy dao khác nhau dọc theo chiều Z.

Drop Tool

Hình học của dao sẽ được xem xét để loại bỏ các va chạm khi di chuyển nhanh.

Project Tool

Với tùy chọn này thì hình học dao được loại bỏ và mũi dao chiếu trực tiếp lên relief, Nó sẽ tạo các gờ khi gia công mặt nghiêng.

bz artcam 2

 

  •  Mở đường chạy dao đã có Feature Machining  và đổi tên thành Raised1-5  để tạo sao chép.
  •  Nhập Feature Height  là 1.
  • Tick Sharpen At Bottom.
  • Chọn Profile Only.

bz artcam3

  •  Thay đổi dao thành 1.5 Ball Nosed.
  •  Đổi tên Name thành Raised1-5.
  • Click Now  và sau khi tính toán xong, chọn Close.

bz artcam4

Đây là chu trình chạy dao với một lớp cắt, và sẽ làm sắc góc được tạo bởi dao  3 Ball Nosed  trước đó.

bz artcam5

  • Run Simulate last toolpath.