Lập trình gia công bề mặt đối xứng kiểu hình ảnh qua gương.

Khi lập trình gia công các bề mặt đối xứng kiểu hình ảnh qua gương chỉ cần đổi dấu các tọa độ. Nếu ta đổi dấu tọa độ X sẽ có bề mặt đối xứng qua trục Y, còn nếu đổi dấu tọa độ Y sẽ có bề mặt đối xứng qua trục X.

lap trinh doi xung h1

Hình 1 là ví dụ các điểm đối xứng qua trục X, Y.

Ta thấy ở góc phần tư thứ nhất điểm p1 có tọa độ X, Y dương. Nếu ta đổi dấu tọa độ X thành X-1  ta có điểm P2 đối xứng qua truc Y. Từ điểm P2 nếu ta đổi dấu tọa độ Y ta được điểm có tọa độ X,Y âm (tọa độ Y thànhY-1). Từ điểm p3 nếu ta đổi dấu tọa độ x ta được điểm P4 đối xứng qua Y (điểm P4 có tọa độ X dương và Y âm, hình 1).

Hình 2 là một ví dụ về gia công bề mặt đối xứng kiểu gương ảnh. 

Hệ CNC – 432 của hãng MAHO giới thiệu chương trình gia công bề mặt này như sau:
%PM (chương trình chi tiết).
N900 (kv hiệu chương trình).
N01 GI7 S400 T1 M06 (bề mặt gia công XY, s = 400vòng/phút, thay dao hiện có bằng dao số T1).
N02 G54 (xác định điểm gốc phôi).
N03 G98 X-130 Y-75 Z-20 1260 J150 K30 (xác định cửa sổ phôi theo G98; I, J, K là kích thước cửa sổ: 120+10= 130; 65+10=75).
N04 G99 X-120 Y-65 Z-20 1240 J130 K20 (xác định biên dạng chi tiết theo G99).
N05 G00 X55 Y45 Z2 M03 (chạy dao nhanh tới điểm có tọa độ X = 55; Y = 45; z = 2, dao quay theo chiều kim đồng hồ ).
N06 G01 Z-5 F50 (ăn dao xuống chiều sâu z = -5, F = 50 mm/phút).
N07 G43 Y55 F100 (hiệu chỉnh dao dương tới điểm có Y = 55; F = 100 mm/phút).
N08 G42 XI05 (hiệu chỉnh dao bên phải tới điểm có X = 105).

lap trinh doi xung h2

Hình 2 Gia công bề mặt đối xứng kiểu gương ảnh

 

N09 Y10 (tiếp tục G42 tới điểm có Y = 10).
N10 X75 (tiếp tục G42 tới điểm có X = 75).
N11 Y30 (tiếp tục G42 tới điểm có Y = 30).
N12 X35 (tiếp tục G42 tới điểm có X = 35).
N1 3 Y10 (tiếp tục G42 tới điểm có Y = 10).
N14 XI5 (tiếp tục G42 tới điểm có X = 15).
N15 Y55 (tiếp tục G42 tới điểm có Y = 55).
N16 X55 (tiếp tục G42 tới điểm có X =55).
N17 G40 (huỷ bỏ hiệu chỉnh kích thước dao).
N18 G73 X-1 (chức năng gia công đối xứng kiểu gương ảnh qua Y).
N19 G14 (J1) N1=5 N2=17 (G14 là chức năng nhắc lại; (J1) là một lần nhắc lại, N1 = 5 là bắt đầu nhắc lại từ câu lệnh 5 và kết thúc ờ câu lệnh N2 = 17).
N20 G73 X-1  Y-1 (đối xứng qua X).
N21 G14 (J1) N1=5 N2=17 (lặp lại câu lệnh N19).
N22 G73 X+1 ,Y-1 (đối xứng qua Y).
N23 G14 (J1) N1=5 N2=17 (lặp lại câu lệnh N19).
N24 G72 (cho các trục đồng thời đã được cấp lệnh đối xứng).
N25 GOO Z50 (chạy dao nhanh lên trên tới điểm có z = 50).
N26 M30 (kết thúc chương trình).

Lập trình gia công bề mặt đối xứng kiểu hình ảnh qua gương trong gia công CNCgia công cncđào tạo LậP TRÌNH CNC,đề án LậP TRÌNH CNC,đề tài LậP TRÌNH CNC,đồ án LậP TRÌNH CNC,LậP TRÌNH CNC của giáo sư,LậP TRÌNH CNC của tác giả,LậP TRÌNH CNC của trường,LậP TRÌNH CNC dropbox,LậP TRÌNH CNC đại học bách khoa,LậP TRÌNH CNC đại học khoa học tự nhiên,LậP TRÌNH CNC đại học nông lâm,LậP TRÌNH CNC ebook,LậP TRÌNH CNC khtn,LậP TRÌNH CNC nhà xuất bản,LậP TRÌNH CNC pdf,LậP TRÌNH CNC thư viện quốc gia,LậP TRÌNH CNC thư viện tổng hợp,mẫu LậP TRÌNH CNC,nguồn chia sẻ LậP TRÌNH CNC,nhà sách LậP TRÌNH CNC,phân loại LậP TRÌNH CNC,sách cũ LậP TRÌNH CNC,sách gốc LậP TRÌNH CNC giảm giá,sách LậP TRÌNH CNC,sách LậP TRÌNH CNC thanh lý,sách scan LậP TRÌNH CNC,sản xuất LậP TRÌNH CNC,tài liệu LậP TRÌNH CNC,tài liệu photo về LậP TRÌNH CNC,thanh lý LậP TRÌNH CNC,thư viện có LậP TRÌNH CNC,tiệm sách LậP TRÌNH CNC,trang web mạnh về LậP TRÌNH CNC,trang web tài liệu LậP TRÌNH CNC,trường có ngành LậP TRÌNH CNC,tuyển dụng kỹ sư LậP TRÌNH CNC,video về LậP TRÌNH CNC,xin việc LậP TRÌNH CNC
Lập trình gia công bề mặt đối xứng kiểu hình ảnh qua gương. Khi lập trình gia công các bề mặt đối xứng kiểu hình ảnh qua gương chỉ cần đổi dấu các tọa độ. Nếu ta đổi dấu tọa độ X sẽ có bề mặt đối xứng qua trục...