Lập trình Mastercam X7_ Trang bo đường dao cao tốc 3D

Sử dụng trang này để xuất các di chuyển bo một cách tự động trong đường dao cao tốc, Các đường bo cho phép tạo di chuyển dao mượt trong khi vẫn duy trì tốc độ đi dao cao. Xuất các đường dao bo dựa vào giá trị bán kính đơn giản hoặc nhập thông tin dao để điều khiển phần bo. Và phần cung này chỉ xuất hiện tại các góc. Hình học của chi tiết của bạn vẫn không thay đổi, tuy nhiên, đường dao vẫn chứa các di chuyển mượt, như ví vụ bên dưới.

duong cao toc