Lập trình Mastercam X7_Cải thiện giới hạn biên gia công

Khi chọn các dây cho vùng với các đường đi dao Area Clearance, OptiArea, RestOptiRest, giờ thì có thể xác định đường biên giới hạn di chuyển dao. Bên dưới là hình minh họa cho hai phiên bản X6 và X7

bien gia cong 1

Các đường chạy dao cao tốc 3D OptiCoreOptiArea

Tùy vào các cải tiến chung cho các di chuyển dao cho các đường chạy dao này,, các chế độ cải thiện đã được thêm vào MASTERCAM X7.

Tối ưu hóa trình tự cắt cho Step Up

Tùy chọn mới Optimize cut Order trên trang Cut Parameter cho phép bạn xác định trình tự cắt trong Mastercam, và nó có thể chọn cho nhiều lớp cắt khác nhau. Từ menu sổ xuống, giờ bạn có thể chọn các lớp cắt theo chiều sâu, theo độ xấp xỉ hoặc theo hốc.

Theo chiều sâu: Mastercam gia công mọi lớp cắt theo từng lớp Z level

bien gia cong 2

Next closest: Mastercam di chuyển tới vùng cắt hốc từ bất kì đâu khi gia công tinh lớp cuối cùng.

By pocket

Mastercam trước tiên sẽ gia công từ trên xuống, di chuyển từ hốc đến hốc. Sau khi các bước theo hướng Z level được gia công hoàn tất, Mastercam di chuyển tới các hốc kế tiếp, theo trình tự cắt an toàn nhất.

bien gia cong 3

Di chuyển lùi dao an toàn cho toàn bộ vật liệu

Di chuyển lùi dao trên toàn bộ chi tiết được cải thiện tùy theo chi tiết khi bạn không có xác định vật liệu cụ thể.

bien gia cong 4